Theo đó, Sở LĐ-TBXH các tỉnh, thành phố trên cả nước đề nghị doanh nghiệp phối hợp, trao đổi với tổ chức công đoàn cơ sở xây dựng phương án hỗ trợ người lao động các khoản trợ cấp, phụ cấp. 

Bên cạnh đó, đối với phương án tiền thưởng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu năm 2017, các doanh nghiệp phải thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết. 

Ngoài ra, Bộ LĐ-TBXH cũng yêu cầu các địa phương khảo sát về tình hình tiền lương, nợ lương năm 2016 và kế hoạch thưởng Tết cho người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn và gửi báo cáo về Bộ trước 31-12-2016.

P.H.