Trước đó, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Cà Mau nhận được báo cáo từ Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Trần Văn Thời về thông tin hộ ông Phạm Văn Tòng (ấp Lung Bạ, xã Khánh Bình Đông) có đàn gia cầm bị bệnh chết nhiều, chết nhanh (chết 63 con/85 con gia cầm). 

Trạm tiến hành kiểm tra thấy gia cầm có các biểu hiện, như: Mắt kéo mây, xuất huyết vùng da chân... là những biểu hiện đặc trưng của bệnh cúm gia cầm nên tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm. 

Theo thông báo số 1825/TB-TYV7-TH của Chi cục Thú y vùng 7 về mẫu bệnh phẩm trên gia cầm dương tính với virus H5N1.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Cà Mau chỉ đạo cho Trạm Chăn nuôi và Thú y huyện Trần Văn Thời phối hợp với UBND xã Khánh Bình Đông tiêu hủy số gia cầm còn lại.

Điều tra tổng đàn gia cầm xung quanh ổ dịch; giám sát phun xịt thuốc sát trùng; tiêu độc, khử trùng xung quanh khu vực ổ dịch và tiến hành tiêm phòng bao vây ổ dịch đúng theo quy định để khống chế không cho dịch bệnh lây lan ra diện rộng.

Văn Đức