Theo đó, trên địa bàn tỉnh Cà Mau hiện có trên 25km cửa biển, bờ biển và hơn 1,2 km bờ sông sạt lở cần khẩn cấp xử lý. Tại những vị trí này, có nhiều nơi sạt lở đã uy hiếp các khu dân cư, cuộc sống của người dân.

Để thực hiện tình huống khẩn cấp, ông Nguyễn Tiến Hải, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở NN&PTNT phối hợp với UBND các huyện bị ảnh hưởng khoanh vùng khu vực bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở, thiết lập hành lang an toàn. 

Các lực lượng vũ trang tỉnh Cà Mau và nhân dân địa phương đang gia cố bảo vệ đê biển Tây đợt sạt lở ngày 3-8. 

Ngoài ra, phải lựa chọn giải pháp, tổ chức khảo sát, lập các thủ tục đầu tư các dự án chống sạt lở trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định tình huống khẩn cấp.

Sở KH&ĐT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan thẩm định, đề xuất chủ trương đầu tư các dự án, trình cấp thẩm quyền thâm quyết định chủ trương đầu tư. 

UBND các huyện Năm Căn, Ngọc Hiển và Đầm Dơi có trách nhiệm vận động nhân dân di dời tài sản ra khỏi khu vực sạt lở, khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm; bố trí lực lượng trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở để kịp thời ứng phó...

Vào đầu tháng 8 vừa qua, đê biển Tây của Cà Mau bị thời tiết cực đoan tàn phá dữ dội, nguy cơ dẫn đến vỡ đê và Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng đã có quyết định tình huống khẩn cấp sạt lở đê biển Tây.

Văn Đức