Những vi phạm của 4 công chức trên đã gây ra khiến nại, khiếu kiện trong nhân dân, khiến dư luận hết sức bức xúc, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan nhà nước.

Ngoài ra còn có một số công chức địa chính cấp xã khác bị kỷ luật với các hình thức như cảnh cáo, khiển trách do có hành vi vi phạm tương tự trên, nhưng ở mức độ nhẹ hơn, gây hậu quả ít.

Thanh Bình