Ông Khoan là cán bộ Sở TT&TT Trà Vinh vì đã có hành vi tấn công Cổng thông tin điện tử của tỉnh Trà Vinh (do Sở TT&TT Trà Vinh quản lý), làm thay đổi một số tin bài đã đăng trên trang thông tin điện tử này. Nghiêm trọng hơn, ông Quan còn chèn hình ảnh mang tính khiêu dâm vào. Sở TT&TT tỉnh Trà Vinh cũng triển khai quyết định "cho thôi việc" đối với ông Phan Ngọc Quan, kể từ ngày 1/8/2011

V.Đ. - C.X.