Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố phối hợp triển khai thực hiện phong trào “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; đồng thời giới thiệu các sáng kiến, ý tưởng mới, tiêu biểu để Hội đồng thẩm định xét, chọn, công nhận mô hình hay, cách làm sáng tạo, các sáng kiến, ý tưởng mới tiêu biểu để tuyên dương tại tỉnh và chọn hồ sơ tiêu biểu giới thiệu về Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam.

Ảnh minh họa

Nội dung sáng kiến, ý tưởng mới được đề xuất ứng dụng vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, quản lý điều hành… mang lại hiệu quả, gồm: Các sáng kiến, ý tưởng mới về quy trình sản xuất, chế biến sản phẩm; sáng kiến, ý tưởng mới về quản lý, cách thức tổ chức, điều hành công việc; sáng kiến, ý tưởng mới về các thao tác kỹ thuật, nghiệp vụ trong công việc; những ý tưởng, sáng tạo trong điều kiện hoàn cảnh khó khăn góp phần hoàn thành nhiệm vụ hoặc tạo sự lan tỏa đặc biệt…Các sáng kiến, ý tưởng phải đảm bảo 4 tiêu chí: Tính mới, tính phù hợp, tính thiết thực, hiệu quả và tính kinh tế.

Để được công nhận, các sáng kiến, ý tưởng mới phải rõ tác giả, nhóm tác giả; đơn vị, cơ quan của tác giả, nhóm tác giả phải có kế hoạch hoặc chương trình hưởng ứng phong trào "Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế"; kết quả áp dụng hoặc áp dụng thử mang lại lợi ích thiết thực.

Hồ sơ đề nghị công nhận sáng kiến, ý tưởng mới gửi qua email: hoaminh11@yahoo.com.vn; hoặc nhatvyll@gmail.com chậm nhất là ngày 30/9/2020. 

Mọi thông tin liên hệ Ban Tuyên giáo - Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Dương, SĐT: 0274.3859.121 hoặc ông Nguyễn Thanh Minh - Phó Ban Tuyên giáo - Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, SĐT: 0985.526.511.

Chi Bình