Theo đó, nhằm đẩy mạnh việc triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc và quyết liệt triển khai cho các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ theo Chỉ thị số 12/CT-UBND. Trong đó: Ban Quản lý các Khu công nghiệp; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội khẩn trương ra văn bản đề nghị giám đốc, chủ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quán triệt, yêu cầu công nhân, người lao động triệt để cài đặt ứng dụng Bluezone. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp cùng các đơn vị, doanh nghiệp viễn thông, Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban Quản lý các Khu công nghiệp hỗ trợ người lao động cài đặt ứng dụng Bluezone.

Ảnh minh họa.

UBND cấp huyện chỉ đạo triệt để UBND cấp xã thực hiện nghiêm phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” hướng dẫn tất cả người dân có điện thoại thông minh trên địa bàn cài đặt ứng dụng Bluezone, tập trung huy động các lực lượng như: Công an, quân sự, các tổ chức Đảng - đoàn thể chính trị ở các xã, phường, thị trấn hướng dẫn người dân ở các khu nhà trọ, các khu dân cư, các nơi tập trung đông người thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone.

Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Ban điều hành Khu cách ly tập trung cấp tỉnh, huyện triệt để yêu cầu các công dân thuộc diện cách ly tập trung, cách ly tại nhà và những công dân thuộc diện phải xét nghiệm Covid-19 trên địa bàn cài đặt ứng dụng Bluezone trên địa thoại của mình. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; các trường đại học, các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh yêu cầu 100% học sinh, sinh viên, người lao động có điện thoại thông minh phải cài đặt ứng dụng Bluezone.

Trang-Bình