Theo đó, tỉnh Bến Tre có 4 khu vực bờ sông, bờ biển với chiều dài gần 7.000m bị sạt lở cần khẩn cấp xử lý. Cụ thể, xói lở bờ biển khu vực Cồn Ngoài (xã Bảo Thuận, huyện Ba Tri) với chiều dài 1.200m; xói lở bờ biển khu vực Cồn Lợi (xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú) với chiều dài 1.500m; xói lở bờ biển khu vực xã Thừa Đức (huyện Bình Đại) với chiều dài 3.000m; và sạt lở bờ sông Bến Tre khu vực xã Nhơn Thạnh (TP Bến Tre) với chiều dài 1.200m.
Sạt lở bờ biển khu vực xã xã Thạnh Hải, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

Để thực hiện tình huống khẩn cấp, UBND tỉnh Bến Tre yêu cầu UBND các huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú và TP Bến Tre khẩn trương vận động nhân dân di dời tài sản ra khỏi khu vực sạt lở nguy hiểm và khu vực có nguy cơ sạt lở nguy hiểm. 

Thông báo, cắm biển cảnh báo, rào chắn ngăn không cho người, phương tiện vào khu vực sạt lở, bố trí lực lượng trực canh theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở và giữ gìn ANTT khu vực. 

UBND tỉnh Bến Tre cũng giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bến Tre nhanh chóng lựa chọn đơn vị tư vấn, tổ chức lập phương án xử lý cấp bách, trình thẩm định và phê duyệt phương án. 

Sở NN&PTNT tổ chức thẩm định, phê duyệt phương án và huy động lực lượng, vật tư xử lý cấp bách theo quy định của pháp luật để hạn chế chế tối đa thiệt hại cho người dân trong khu vực sạt lở.

Theo ngành chức năng tỉnh Bến Tre, đến cuối năm 2018, trên toàn tỉnh Bến Tre có 112 điểm sạt lở bờ sông, bờ biển với tổng chiều dài 138km. Trong đó, sạt lở bờ biển có 8 điểm, tổng chiều dài khoảng 19km. 

Trước tình hình trên, tỉnh Bến Tre đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp cấp bách để xử lý sạt lở nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và hạn chế thiệt hại do sạt lở gây ra trên địa bàn tỉnh.

Trần Lĩnh