Theo đó, 6 cá thể khỉ mặt đỏ và khỉ đuôi dài sau khi được các nhân viên của tổ chức bảo tồn động vật hoang dã gây mê đã được chuyển bằng xe ô tô về Trung tâm bảo tồn Động vật hoang dã Dầu Tiếng ở tại tỉnh Bình Dương để cứu hộ và chăm sóc trước khi thả về môi trường tự nhiên. 

Một trong số cá thể khỉ mặt đỏ được bàn giao để thả về rừng tự nhiên.

Đây là 6 cá thể khi do người dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giao nộp cho Hạt Kiểm lâm Biên Hòa và Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa chăm sóc hơn 7 năm nay. Đến thời điểm này, một số cá thể khỉ đã sinh con trong khi kỹ thuật kiểm soát gen giữa các loài khỉ không đảm bảo; đồng thời mong muốn có môi trường sống tốt hơn cho cả khỉ mẹ lẫn khỉ con nên Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa và Hạt Kiểm lâm Biên Hòa  tỉnh Đồng Nai đã bàn giao về cho Trung tâm cứu hộ. 

Việc này sẽ giúp các cá thể khỉ trở về môi trường tự nhiên để bảo vệ và duy trì nòi giống.


Ngọc Sơn