Theo ông Lê Thúc Định, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật, cá thể khỉ mặt đỏ này có tên khoa học là Macaca arctoides. Do bị nuôi nhốt với thời gian quá dài nên tại thời điểm tiếp nhận, cá thể khỉ mặt đỏ trên có sức khỏe rất yếu và gần như đã mất đi bản chất hoang dã vốn có. Vì vậy, trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung nâng cao sức khỏe và huấn luyện cho cá thể khỉ mặt đỏ làm quen tập tính hoang dã trước khi thả vào rừng.

H.K.