Tại 4 địa phương nói trên, Agribank đã chủ động triển khai kế hoạch cung ứng vốn phục vụ các phương án sản xuất kinh doanh mới của khách hàng. Hiện tổng dư nợ Agribank cho vay hơn 27.000 tỷ đồng tại các chi nhánh trên địa bàn 4 tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, đã có 6.850 khách hàng với dư nợ hơn 1.000 tỷ đồng.

Theo thống kê, dư nợ bị ảnh hưởng thiệt hại trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh của Agribank là 78.702 triệu đồng, bao gồm 273 khách hàng. Agribank chi nhánh Hà Tĩnh đã kịp thời chia sẻ, ủng hộ 25 tấn gạo và 5 tỷ đồng cho bà con ngư dân trên địa bàn thị xã Kỳ Anh và huyện Kỳ Anh, thực hiện miễn toàn bộ 660 triệu đồng lãi vay chưa trả đối với dư nợ bị thiệt hại; 

cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng, ưu tiên vốn, lãi suất cho vay đối với khách hàng bị thiệt hại trực tiếp, ảnh hưởng gián tiếp có phương án sản xuất kinh doanh mới. Đến nay, Agribank chi nhánh Hà Tĩnh đã cơ cấu nợ cho 21 khách hàng với dư nợ là 15.988 triệu đồng.

Agribank triển khai gói tín dụng 500 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân 4 tỉnh miền Trung khắc phục thiệt hại.

Tại Quảng Bình, đối với khách hàng bị thiệt hại trực tiếp (có thủy sản, hải sản chết), Agribank miễn toàn bộ lãi đối với dư nợ bị thiệt hại; cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng. Đối với khách hàng bị ảnh hưởng gián tiếp (nuôi trồng, đánh bắt, thu mua, bảo quản, tạm trữ và dịch vụ liên quan khác…) miễn 1 tháng lãi tiền vay của dư nợ bị ảnh hưởng; dừng thu lãi 3 tháng của dư nợ bị ảnh hưởng; cơ cấu lại thời hạn trả nợ gốc, lãi vay phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh và khả năng trả nợ của khách hàng. 

Bên cạnh đó, Agribank chi nhánh Quảng Bình cũng tiếp tục ưu tiên vốn, lãi suất đối với khách hàng có phương án sản xuất kinh doanh mới với lãi suất ngắn hạn 6%/năm, trung dài hạn 8%/năm nhằm giúp khách hàng khắc phục khó khăn, ổn định sản xuất. 

Khách hàng vay vốn để chuyển đổi ngành nghề hoặc có vốn lưu động thực hiện các hoạt động nuôi trồng, đánh bắt và khắc phục hậu quả sau hiện tượng cá chết. Agribank chi nhánh Quảng Bình đã cho các doanh nghiệp và chủ vựa cá vay thu mua tạm trữ số tiền hơn 50 tỷ đồng.

Ở Quảng Trị, tính đến 30-6-2016, tổng dư nợ cho vay của Agribank chi nhánh Quảng Trị đạt 6.100 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay lĩnh vực thủy hải sản trên 700 tỷ đồng với gần 6.000 khách hàng vay vốn tại 16 xã vùng biển, dư nợ thiệt hại khoảng 98 tỷ đồng trong sự cố môi trường là tổn thất lớn với Agribank chi nhánh Quảng Trị.

Hiện chi nhánh đã miễn giảm lãi cho ngư dân 150 triệu đồng, đồng thời cho các doanh nghiệp và chủ vựa cá vay thu mua tạm trữ 13 tỷ đồng. Ngoài ra, khách hàng được vay vốn để chuyển đổi ngành nghề hoặc có vốn lưu động thực hiện các hoạt động nuôi trồng, đánh bắt và khắc phục hậu quả sau hiện tượng cá chết, số tiền ước khoảng 13 tỷ đồng, trong đó đã cho vay hỗ trợ chuyển đổi nghề cho 46 hộ ngư dân với tổng số tiền là 700 triệu đồng.

Cũng trong sự cố trên, Agribank chi nhánh Thừa Thiên - Huế đã hỗ trợ, khắc phục hậu quả do thủy hải sản chết bất thường đối với 330 khách hàng, dư nợ bị thiệt hại 13.860 triệu đồng tại các xã bị ảnh hưởng trực tiếp là xã Thuận An (Phú Vang), xã Hải Dương (Hương Trà), thị trấn Lăng Cô (Phú Lộc) và các xã vùng ven biển chủ yếu bị ảnh hưởng gián tiếp. 

Đồng thời, Agribank cũng đã ủng hộ 100 tấn gạo và 20 tỷ đồng đối với 4 địa phương nêu trên nhằm chia sẻ, động viên tinh thần ngư dân trong lúc khó khăn nhất…

Sau những chính sách hỗ trợ trên của Agribank, ngư dân chịu thiệt hại tại 4 tỉnh miền Trung đã vượt qua được những khó khăn, từng bước ổn định sản xuất và đời sống. Bên cạnh đó, Agribank tiếp tục đẩy mạnh chủ trương xóa đói giảm nghèo cũng như nhiều hoạt động hỗ trợ thiết thực đảm bảo an sinh xã hội theo chỉ đạo của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước.

Như Ý