Theo Vinamilk, ngày 30-10-2017, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tồng cục Hải quan ban hành Công văn số 2668A/GSHQ-GQ4 về việc áp dụng thuế xuất nhập khẩu ưu đãi đặc biệt đối với hàng hoá nhập khẩu tại chỗ, gửi Cục hải quan các tỉnh/thành phố đề nghị thực hiện theo đúng quy định.

Vinamilk khẳng định đủ điều kiện để được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt.

Ngày 28-11-2017, Chi cục Hải quan Khu công nghiệp Mỹ Phước, Cục Hải quan tỉnh Bình Dương đã thông báo sẽ tiến hành ấn định thuế đối với các tờ khai xuất nhập khẩu tại chỗ, có C/O mẫu D phát sinh từ ngày 1-9-2016 đến nay. Theo đó, Vinamilk bị truy thu với số tiền thuế khoảng 62,8 tỷ đồng, chưa bao gồm phần phạt chậm nộp thuế.

Vinamilk cho biết, mặt hàng nhập khẩu bị ấn định thuế là 16.000 tấn đường tinh luyện. Khối lượng đường này được Vinamilk nhập khẩu bằng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu sau khi đã trúng thầu trong phiên đấu giá giá ngày 7-9-2016 do Bộ Công thương tổ chức.

Lô hàng này đủ điều kiện để được áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt là 5%. Vì vậy, Vinamilk kiến nghị cơ quan chức năng thu hồi văn công văn 2668A/GSHQ-GQ4 của Tổng cục Hải quan và tiếp tục cho doanh nghiệp hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt 5% với mặt hàng đường tinh luyện như trước đó.

K. Vy