Các hoạt động từ thiện xã hội do Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện cùng Tập đoàn Number 1 – Tân Hiệp Phát sẽ được tổ chức trên phạm vi cả nước.

Theo đó, từ tháng 12-2015, tập đoàn Tân Hiệp Phát sẽ đồng hành cùng Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam trong tất cả các chương trình từ thiện. Giai đoạn 1 của chương trình hợp tác sẽ kéo dài đến hết tháng 12/2016.

Cụ thể, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức ít nhất 16 hoạt động từ thiện xã hội mỗi tháng, đặc biệt hướng tới các địa phương nghèo, các trường học, học sinh nghèo, giáo viên khó khăn, các hộ gia đình, các cá nhân có hoàn cảnh nghèo khó ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên cương, hải đảo của Tổ quốc.

Hoạt động từ thiện xã hội do Quỹ Tấm lòng Việt và Tập đoàn Tân Hiệp Phát phối hợp tổ chức sẽ được phản ánh đầy đủ trong các chương trình Về quê, Trái tim cho em, Cùng em đến trường và chương trình Biển đảo quê hương của Đài Truyền hình Việt Nam.

Với 10 năm ra đời và phát triển, Quỹ Tấm lòng Việt luôn tham gia nhiều hoạt động hướng về các đối tượng khó khăn bị thiên tai bão lũ và các học sinh nghèo trên cả nước.

Trong lễ ký kết, Tân Hiệp Phát cam kết sẽ phối hợp một cách chặt chẽ để cùng Quỹ Tấm lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện hiệu quả nhất các hoạt động từ thiện xã hội trong thời gian tới.

PV