Trong công văn này đã nêu rõ, đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư thực hiện biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề của  Công ty Meinhardt, có địa chỉ tại số 23-25 đường Trần Nhật Duật, Quận 1, TP Hồ Chí Minh. 

Lý do Cục thuế đưa ra, đó là Công ty  Meinhardt đang nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp. Cơ quan thuế không áp dụng được các biện pháp cưỡng chế tại điểm a,b,c,d,đ,e theo quy định tại Khoản 26 Điều 1 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế số 21/2012/QH 13 ngày 20-11-2012.  

Theo cách tính của Cục thuế TP Hồ Chí Minh, số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp Công ty Meinhardt còn nợ tính đến kỳ khóa sổ 9-2018 là gần 23 tỷ đồng. 

Cục thuế cũng yêu cầu, trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cưỡng chế của cơ quan thuế, cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề phải ban hành quyết định thu hồi hoặc thông báo cho cơ quan thuế về lý do không thu hồi.

Trước đó, như Báo CAND đã đưa tin, ngoài số tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp Công ty Meinhardt còn nợ Cục thuế TP Hồ Chí Minh kể trên, trong danh sách 272 doanh nghiệp nợ thuế, phí và tiền thuê đất do Cục thuế TP Hà Nội công bố vào ngày 14-8 vừa qua, Công ty Meinhardt - nhà thầu chính tư vấn giám sát thi công tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, còn nợ hơn 33,6 tỷ đồng tiền thuế. 

Ngoài ra, theo công bố danh sách các doanh nghiệp còn nợ đọng bảo hiểm của BHXH TP Hồ Chí Minh, tính đến cuối tháng 7-2018 vừa qua, Công ty Meinhardt còn nợ BHXH số tiền lên đến trên 3,9 tỷ đồng.  

Mặc dù vậy, doanh nghiệp này vẫn thành lập liên danh để đứng ra nhận thầu tư vấn giám sát hợp đồng BT Dự án chống ngập gần 10 ngàn tỷ của TP Hồ Chí Minh.

Được biết, cuối tháng 8-2018, Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh Trần Ngọc Tâm cũng đã có văn bản gửi các Sở Tài chính, Tư pháp, Kế hoạch và đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố cùng Trung tâm chống ngập nước thành phố nhằm phối hợp xử lý nợ đọng thuế đối với Công ty Meinhardt. 

Tại văn bản này, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh cho biết tiếp tục cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn của Công ty Meinhardt không còn giá trị sử dụng…

PV