Trải qua 30 năm kiên định theo đuổi mục tiêu phát triển “Tam nông”, nguồn vốn của Agribank thông qua các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ đã hỗ trợ tích cực quá trình sản xuất kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần hạn chế tín dụng đen,... đóng góp vào việc thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển bền vững.

Bám sát định hướng, chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, trong suốt 30 năm qua, Agribank tập trung mọi nguồn lực triển khai cho vay đầu tư phát triển lĩnh vực “Tam nông”. Đến nay dư nợ cho vay nền kinh tế đạt trên 1.000.000 tỷ đồng với gần 4 triệu khách hàng, trung bình dư nợ tăng trưởng 13%/năm, trong đó cho vay nông nghiệp nông thôn đạt trên 664 nghìn tỷ đồng, tỷ trọng cho vay NNNT luôn được duy trì ở mức trên 70% tổng dư nợ và trên 50% thị phần tín dụng ngành ngân hàng đầu tư cho lĩnh vực này.

Agribank đã triển khai đồng bộ các giải pháp, ban hành kịp thời các cơ chế chính sách, các sản phẩm cho vay linh hoạt, cải tiến về hồ sơ, thủ tục, bố trí kịp thời nguồn vốn trong đó chủ yếu nguồn vốn thương mại tự huy động, phối hợp chặt chẽ với các Bộ ngành chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể xã hội,…

Agribank triển khai các tổ vay vốn và điểm giao dịch lưu động nhằm hạn chế tín dụng đen.

Tính đến nay, dư nợ Agribank cho vay nông thôn mới đạt trên 422 nghìn tỷ đồng với gần 3 triệu khách hàng; Cho vay theo Nghị định 67/2014/NĐ-CP tại toàn bộ 27 tỉnh ven biển đạt trên 5.400 tỷ đồng với 622 tàu (chiếm gần 60% tổng số tàu của toàn bộ chương trình); Cho vay ưu đãi lãi suất hơn 12.200 tỷ đồng đối với toàn bộ các huyện nghèo theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP;...

Với vai trò là một trung gian tín dụng, sẵn sàng tiên phong, chủ lực trong triển khai chính sách tín dụng về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nhằm chuẩn bị các điều kiện để thực hiện có hiệu quả chủ trương, chính sách này, Agribank đã triển khai hướng dẫn, rà soát, sửa đổi, tập huấn các văn bản quy định liên quan đến các chi nhánh trong toàn hệ thống.

Agribank tập trung phát triển trên 200 sản  phẩm dịch vụ tiện ích ngân hàng, trong đó trên 30 sản phẩm tín dụng đa dạng sẵn sàng cung cấp đến 4 triệu khách hàng hiện có và 20 triệu khách hàng tiềm năng, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu vốn hợp pháp cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và nhu cầu đời sống

Với 55.000 tổ vay vốn, gần 1,4 triệu khách hàng, dư nợ đạt trên 110 nghìn tỷ đồng tại tất cả các tỉnh thành trong cả nước, Agribank đã triển khai mô hình điểm giao dịch lưu động bằng ôtô chuyên dùng, được xem là một kênh dẫn vốn hiệu quả của Agribank với chi phí thấp, giảm thời gian đi lại, đồng thời phát triển thêm công cụ đầu tư để giảm bớt tín dụng đen, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Thí điểm hoạt động từ cuối năm 2017 và chính thức triển khai từ tháng 1-2018, Đề án điểm giao dịch lưu động bằng ôtô chuyên dùng của Agribank đã triển khai thành công giai đoạn I với 68 xe, thực hiện trên 2.000 phiên giao dịch, phục vụ gần 300 nghìn khách hàng trên địa bàn 300 xã, tại 68 huyện thuộc 60 tỉnh, thành phố. Trong thời gian tới, Agribank định hướng tiếp tục triển khai Điểm giao dịch lưu động  đến 50% số xã, huyện trên toàn quốc nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của khách hàng.

Có thể nói, việc hình thành các tổ vay vốn và đưa dịch vụ ngân hàng thông qua điểm giao dịch lưu động bằng ôtô chuyên dùng nhằm giúp người dân tiếp cận vốn vay và các dịch vụ ngân hàng là một cách làm sáng tạo của Agribank. Cùng với dòng vốn tín dụng tiêu dùng đã đầu tư, năm 2019, Agribank sẽ xem xét bố trí nguồn vốn khoảng 10 nghìn tỷ đồng để cho vay mục đích tiêu dùng hợp pháp, trong đó có các nhu cầu vốn cấp bách trong thời gian ngắn với thủ tục nhanh gọn hướng tới rộng rãi đối tượng khách hàng là bà con tại khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Thực hiện các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ, nguồn vốn Agribank đã góp phần thay đổi diện mạo nông nghiệp, nông thôn, từng bước thực hiện thành công đề án tái cơ cấu nền nông nghiệp Việt Nam.

Agribank sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, tiêu dùng được pháp luật cho phép. Nói không với tín dụng đen, Agribank kiên quyết xử lý đối với những cán bộ trực tiếp hoặc gián tiếp, các cá nhân, bộ phận buông lỏng quản lý, không kiểm tra giám sát để tín dụng đen ảnh hưởng đến hoạt động cấp tín dụng truyền thống của Ngân hàng.

PV