10 năm thực hiện Nghị quyết về nông nghiệp, nông thôn Việt Nam, đến nay cả nước đã có 99,4% số xã có đường nông thôn đến trung tâm xã, 100% số xã và 99,2% số hộ nông thôn có điện, 99,7% số xã có trường tiểu học và trường mẫu giáo, 99,5% số xã có trạm y tế, 88,5% dân số nông thôn được cấp nước sạch hợp vệ sinh. Thành tựu của nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam đạt được trong thời gian qua có đóng góp rất tích cực của Agribank - Ngân hàng thương mại giữ vai trò chủ lực trên thị trường tài chính nông thôn.

Với nhận thức giai cấp nông dân chiếm vai trò quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế đất nước, từ năm 1997 đến nay, trên cơ sở nắm bắt kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Chính phủ, chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước, Agribank đã chủ động quan hệ hợp tác với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam trong việc phối hợp triển khai chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, thông qua việc ký kết Nghị quyết Liên tịch số 2308/NQLT-1999 ngày

9-10-1999; phối hợp triển khai Quyết định 67/1999/QĐ-TTg của Chính phủ, ký kết các thỏa thuận hợp tác về việc tổ chức thực hiện Nghị định số 41/2010/NĐ-CP ngày 12-4-2010 của Chính phủ, Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9-6-2015 của Chính phủ (nay là Nghị định 116/2018/NĐ-CP). 

Theo đó, Agribank chi nhánh các tỉnh/thành, huyện/thị đã thống nhất nội dung và ký kết văn bản thỏa thuận với Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp để triển khai thực hiện tại địa phương. Đồng thời Agribank cũng đã ban hành các văn bản có liên quan về hướng dẫn cho vay thông qua tổ vay vốn và được các chi nhánh trong toàn hệ thống quán triệt, triển khai cụ thể.
Agribank và Trung ương Hội Nông dân Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác.

Một trong những cách làm, sáng tạo của Agribank nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tiếp cận vốn để phục vụ sản xuất kinh doanh là phối hợp với Hội nông dân các địa phương thành lập được trên 57.000 tổ vay vốn và hơn 1,3 triệu tổ viên tham gia. Dư nợ cho vay qua tổ vay vốn và dư nợ bình quân một tổ liên tục tăng, hiện nay dư nợ cho vay qua tổ vay vốn đạt 100 ngàn tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu rất thấp (0,3% tổng dư nợ). 

Tại nhiều địa phương trên cả nước như: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Nam Định, Phú Thọ… mô hình tổ vay vốn được Agribank triển khai rất mạnh và hiệu quả. 

Mô hình cho vay qua tổ vay vốn là kênh dẫn vốn hiệu quả, tạo điều kiện hơn cho khách hàng, nhất là các hộ gia đình vùng sâu, vùng xa được tiếp cận nguồn vốn, sử dụng các dịch vụ ngân hàng, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm về phương thức đầu tư sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh doanh, đảm bảo khả năng trả nợ, góp phần quan trọng trong giảm áp lực quản lý khách hàng của Agribank, được sự đồng tình ủng hộ của cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Qua đó, các hộ trong tổ nhóm liên kết giúp đỡ nhau trong sản xuất, sử dụng vốn có hiệu quả để nâng cao thu nhập, tạo tính cộng đồng ngày càng gắn bó, tạo niềm tin của người dân đối với các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Tuy là ngân hàng thương mại phải cạnh tranh huy động vốn theo cơ chế thị trường, mỗi năm bằng tài chính của mình, Agribank vẫn dành hàng ngàn tỷ đồng để hỗ trợ cho vay lãi suất thấp, xử lý rủi ro đối với các đối tượng khách hàng, đặc biệt là các khách hàng thuộc các chương trình chính sách, cùng khách hàng tháo gỡ khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Đồng thời, Agribank tiết giảm chi phí hoạt động, hàng năm dành kinh phí hàng trăm tỷ đồng dành cho các hoạt động an sinh xã hội, ưu tiên các lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, y tế, giáo dục, đền ơn đáp nghĩa, đường giao thông nông thôn, trạm y tế xã.

Hiện nay, Agribank đã và đang tiên phong phục vụ gần 4 triệu khách hàng vay vốn, chủ lực triển khai 9 chương trình tín dụng chính sách: Cho vay theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 9-6-2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phát triển nông nghiệp, nông thôn; Cho vay hộ gia đình, cá nhân thông qua Tổ vay vốn/tổ liên kết; Cho vay theo chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất trong nông nghiệp theo QĐ 63,65,68/2013/QĐ-TTg ngày 14-11-2013 của Thủ tướng Chính phủ; cho vay ưu đãi lãi suất đối với các huyện nghèo theo NQ 30a/2008/NQ-CP của Chính phủ và Thông tư 06/2009/TT-NHNN; cho vay xây dựng Nông thôn mới; cho vay gia súc, gia cầm; cho vay tái canh cà phê; cho vay theo Nghị định 67 về một số chính sách phát triển thủy sản; tín dụng ưu đãi phục vụ “Nông nghiệp sạch”, trong đó cho vay xây dựng nông thôn mới Agribank đã triển khai đến 100% số xã trên cả nước, với 2,6 triệu khách hàng dư nợ. 

Bên cạnh đó, Agribank cung ứng trên 200 sản phẩm dịch vụ ngân hàng tiện ích, có đóng góp tích cực phát triển thị trường thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế, đặc biệt là ở khu vực nông nghiệp, nông thôn.

Có thể khẳng định rằng, việc tăng cường hợp tác liên ngành giữa Agribank với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợi để các bên triển khai các cơ chế, chính sách tín dụng về phát triển nông nghiệp, nông thôn của Đảng và Nhà nước một cách sâu rộng, có hiệu quả, tạo nền tảng vững chắc giúp các hội viên tiếp cận nguồn vốn tín dụng thuận lợi, phục vụ phát triển sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn vay đúng mục đích, hiệu quả, góp phần thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của Chính phủ.

PV