Lễ khai mạc cuộc thi

Mục tiêu của Cuộc thi phát triển ứng dụng APEC bắt nguồn từ sự công nhận của các Bộ trưởng và các nhà hoạch định chính sách APEC rằng Internet đóng một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của MSMEs trong khu vực. Sáng kiến tổ chức Cuộc thi phát triển ứng dụng APEC được hỗ trợ bởi Bộ Công Thương Việt Nam, Quỹ châu Á, Google và Ban Thư ký APEC.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam trao giải cho đội thắng cuộc

Trong thời gian Cuộc thi phát triển ứng dụng APEC diễn ra, những nhà phát triển phần mềm khác đã đua tài để được công nhận tại Hội nghị các Bộ trưởng Phụ trách Thương mại APEC lần thứ 23 (MRT 23) tại Hà Nội và nhận các giải thưởng do Quỹ Châu Á và Google tài trợ.

Chiều ngày 19-5, cuộc thi đã đi đến hồi kết và đã tìm ra đội thắng cuộc đến từ Australia.

Duy Tiến