Tại Hội nghị, các quan chức tài chính APEC sẽ thảo luận, đánh giá tiến độ triển khai các ưu tiên hợp tác, đã được khởi xướng và thông qua tại Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương APEC hồi tháng 2. 

Đồng thời, Hội nghị sẽ chuẩn bị các nội dung báo cáo lên Hội nghị Bộ trưởng Tài chính APEC vào tháng 10 tới. 

Theo đó, các phiên thảo luận tại Hội nghị sẽ tập trung vào các nội dung chính như: Đầu tư dài hạn cho cơ sở hạ tầng; Chống xói mòn cơ sở thuế và chuyển dịch lợi nhuận; Tài chính và Bảo hiểm Rủi to Thiên tai. 

Bên cạnh các chủ đề ưu tiên, các quan chức tài chính và các tổ chức quốc tế, khu vực như Tổ chức Tiền tệ Quốc tế (IMF), Ngân hàng Thế giới (WB)... sẽ thảo luận về tình hình kinh tế - tài chính quốc tế và khu vực; đánh giá những thuận lợi cũng như khó khăn thách thức mà khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đang phải đối mặt; dự báo viễn cảnh khu vực trong thời gian tới. 

Toàn cảnh Hội nghị 
Đặc biệt tại Hội nghị lần này, lần đầu tiên các quan chức tài chính sẽ có phiên thảo luận chung với Diễn đàn Sáng kiến Khoa học Đời sống (LSIF) và Nhóm Công tác Y tế (HWG) APEC về đánh giá tác động của sức khoẻ cộng đồng tới ngân sách và kinh tế; với Uỷ ban Kinh tế APEC (EC) về các vấn đề tài chính trong chương trình Cải cách cơ cấu và Phát triển cơ sở hạ tầng của APEC. 

Đây là những bước đi quan trọng, mở đầu cho các hoạt động hợp tác liên lĩnh vực trong tương lai giữa các quan chức tài chính và các nhóm công tác, diễn đàn khác trong và ngoài APEC.

Huyền Chi - LInh Bùi