Từ tháng 6-2015, để triển khai dự án Cải tạo và mở rộng mỏ than Cao Sơn tại phường Mông Dương, TP Cẩm Phả đã ra thông báo thu hồi toàn bộ diện tích hơn 900ha. Việc thu hồi, đền bù được chia làm 3 giai đoạn, kéo dài từ năm 2015 đến nay. 

Trong giai đoạn 3 có 14 hộ được nhận tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng diện tích đất bị thu hồi là gần 60ha, với tổng số tiền bồi thường lên tới hơn 59 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, sau đó Tổ công tác liên ngành của UBND TP Cẩm Phả qua thanh tra, kiểm tra quá trình bồi thường GPMB dự án đã ra quyết định thu hồi 27,5 tỉ đồng, là số tiền chi sai so với phương án bồi thường, hỗ trợ dự án này. 
Khu vực nằm trong diện tích mở rộng mỏ than Cao Sơn.

Theo đó Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu xử lý kỷ luật đối với các ông: Hoàng Hồng Quân, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; Nguyễn Công Thọ, Bí thư Đảng ủy phường Mông Dương, nguyên Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; Phạm Hùng Cự, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất; Vũ Đình Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cẩm Phả.

Lý do là các cán bộ này đã vi phạm các quy định của Nhà nước trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án: Cải tạo, mở rộng mỏ than Cao Sơn tại phường Mông Dương; khu du lịch và đô thị sinh thái Cửa Ông; tuyến đường giao thông nối quốc lộ 18 với Tỉnh lộ 334 tại phường Cửa Ông (TP Cẩm Phả)

Ngoài ra, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu kiểm điểm làm rõ trách nhiệm, xử lý vi phạm đối với các tổ chức và cá nhân có liên quan đến các vi phạm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, gồm: Trung tâm Phát triển quỹ đất; Phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND và Hội đồng xét duyệt thẩm định, xét duyệt nguồn gốc đất của phường Mông Dương và phường Cửa Ông; Bí thư và Phó Bí thư Chi bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất; ông Hoàng Văn Bốn, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, nguyên Chủ tịch Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư TP Cẩm Phả; các lãnh đạo UBND thành phố Cẩm Phả đã trực tiếp ký, ban hành quyết định thu hồi đất, phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ không đúng quy định. Đối với các trường hợp vượt thẩm quyền, có văn bản báo cáo kịp thời về Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy xem xét xử lý theo quy định.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh cũng yêu cầu chuyển Thanh tra tỉnh Quảng Ninh tiến hành thanh tra toàn diện đối với công tác giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo, mở rộng mỏ than Cao Sơn tại phường Mông Dương; giám sát Thanh tra TP Cẩm Phả trong thực hiện thanh tra và kết luận đối với dự án Khu du lịch và đô thị sinh thái Cửa Ông và dự án Tuyến đường giao thông nối quốc lộ 18 với Tỉnh lộ 334 tại phường Cửa Ông. 

Thanh tra tỉnh Quảng Ninh sẽ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Thanh tra TP Cẩm Phả để xây dựng và thực hiện việc thanh tra toàn diện các dự án giải phóng mặt bằng do Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện.

V. Huy