Theo đó, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu UBND TP Đà Lạt và Ban Quản lý KDL Quốc gia hồ Tuyền Lâm tổ chức kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan trong công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng, quản lý địa bàn để xảy ra liên tiếp nhiều vụ việc sai phạm về trật tự xây dựng thuộc phạm vi KDL Quốc gia hồ Tuyền Lâm; tăng cường công tác kiểm tra, quản lý để kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Giao UBND TP Đà Lạt chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý KDL Quốc gia hồ Tuyền Lâm và các cơ quan chức năng tiếp tục kiểm tra, rà soát, yêu cầu tổ chức, cá nhân có liên quan, gồm Công ty CP Đầu tư Lý Khương, Công ty CP Đầu tư Lan Anh Đà Lạt, Công ty TNHH Vườn Thương... khẩn trương khắc phục những sai phạm liên quan đến công tác xây dựng. Trường hợp các doanh nghiệp không tự nguyện chấp hành thì thực hiện đầy đủ thủ tục, quy trình để cưỡng chế.

UBND tỉnh Lâm Đồng giao cho Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát việc khắc phục sai phạm về quy hoạch, xây dựng tại dự án du lịch Lan Anh Đà Lạt. Sở NN&PTNT được giao nhiệm vụ rà soát, xử lý triệt để sai phạm đối với các tổ chức, cá nhân thuê mặt bằng kinh doanh trong phạm vi KDL Quốc gia hồ Tuyền Lâm. Kiểm tra việc chấp hành xử phạt vi phạm hành chính, khắc phục sai phạm của Công ty TNHH MILI.

Công trình sai phạm án ngữ hồ Tuyền Lâm buộc phải tháo dỡ.

Các cơ quan được giao nhiệm vụ trách nhiệm báo cáo kết quả xử lý cho UBND tỉnh Lâm Đồng trước ngày 30-12. Liên quan đến các sai phạm trong lĩnh vực xây dựng tại KDL Quốc gia hồ Tuyền Lâm, Báo CAND đã có nhiều bài phản ánh và UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã có nhiều chỉ đạo. Tuy nhiên, đến nay hầu hết các sai phạm của doanh nghiệp tại KDL này vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Khắc Lịch