Cơ quan Công an đã phát hiện sai phạm trong việc xác định nguồn gốc, chủ sở hữu 2 thửa đất số 298 và 300 thuộc dự án GPMB khai trường khai thác lộ thiên vỉa 9a, 9b cánh đồng Nam khu đồi Sắn của Công ty TNHH MTV 397 (Tổng Công ty Than Đông Bắc).

Theo ông Đinh Văn Bình, từ năm 1986, bố đẻ của mình là Đinh Văn Phán được khu dân cư giao cho 2 thửa đất ao để thả cá. Trong đó thửa số 298, có diện tích 1771,3m² và thửa số 300, có diện tích 813,4m².

Việc xác định sai nguồn gốc, sở hữu dẫn đến đơn thư gây phức tạp tình hình ANTT.

Tuy nhiên, đến giữa 2016, khi Công ty TNHH MTV 397 thực hiện khai thác than, trong thông báo thu hồi đất số 223/TB-UBND của UBND thị xã Đông Triều, thửa đất số 298 và thửa số 300 lại đứng tên người khác, là ông Hoàng Minh Lợi, ở tổ 3, khu Đoàn Kết, phường Mạo Khê, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Toàn bộ tiền đền bù diện tích đất trên được chủ đầu tư trả cho ông Lợi.

Tiến hành xác minh được biết trong quá trình lập hồ sơ, ngày 24-6-2016, UBND phường Mạo Khê đã tổ chức cuộc họp lấy phiếu ý kiến của 5 người dân đã từng cứ trú cùng thời điểm bắt đầu sử dụng đất để xác định về nguồn gốc và thời điểm sử dụng đất đối với các thửa đất trên. 

Qua đó xác định thửa số 298 có diện tích thu hồi theo quy hoạch là 1771,3m², trong đó có 652,4m² là đất ở của hộ gia đình ông Nguyễn Văn Khá đã được cấp giấy CNQSDĐ (ông Khá sau này đã chuyển nhượng lại cho Lợi – PV), còn lại 1.118,9m2 là đất công. Thửa đất số 300 có diện tích thu hồi theo quy hoạch là 813,4m², là đất thùng trũng do ông Hoàng Minh Lợi khai hoang sử dụng từ năm 2009.

Tuy nhiên, cơ quan Công an đã làm việc với những người có tên trong 2 phiếu lấy ý kiến, tất cả đều khẳng định không tham gia bất cứ một cuộc họp nào có nội dung và thành phần như trong phiếu lấy ý kiến và không xác nhận bất kỳ nội dung nào như trong phiếu đã ghi. Theo những người dân này thì 2 thửa đất 298 và 300 được khu dân cư giao cho bố ông Bình là cụ Đinh Văn Phán quản lý sử dụng từ lâu và không có tranh chấp.

Đứng tên thành phần trong cuộc họp lấy ý kiến của khu dân cư ngày 24-6-2016, ông Phạm Thanh Trường, Chủ tịch HĐND phường Mạo Khê, khi đó là Chủ tịch UBND phường thừa nhận chữ ký trong phần xác nhận là của mình nhưng thực tế không tham gia cuộc họp. Lý giải về việc này ông Trường cho biết vào thời điểm đó cán bộ địa chính Đặng Thị Cẩm Ly có trình 2 phiếu lấy ý kiến khu dân cư về nguồn gốc và thời điểm sử dụng thửa số 298 và 300, do bà Nguyễn Thị Bích Hải, Phó Chủ tịch phường phụ trách trực tiếp công tác địa chính đi vắng nên ông ký thay(?).

Từ việc xác định sai nguồn gốc, chủ sở hữu, UBND phường Mạo Khê tiếp tục tiến hành gộp thửa đất đã cấp giấy CNQSDĐ mang tên ông Nguyễn Văn Khá và thửa đất ao diện tích 1.118,9m² vào một phương án GPMB là không đúng với hiện trạng thực tế.

Nguyên nhân dẫn đến sai phạm trên được cơ quan Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ rõ là do công tác quản lý đất đai lỏng lẻo, chính quyền địa phương không duy trì việc thống kê, quản lý, dẫn đến không có căn cứ xác định nguồn gốc, chủ sở hữu, hiện trạng đất.

Một số cán bộ UBND phường không thực hiện đúng quy trình trong việc xác định nguồn gốc, chủ sở hữu, đo đạc trích lục. Theo đó cơ quan Công an đề nghị Thị ủy, UBND thị xã Đông Triều chỉ đạo kiểm tra, xác định lại nguồn gốc, chủ sở hữu 2 thửa đất trên và xử lý các cán bộ sai phạm.

V.Huy – V.Thịnh