Cụ thể, đích thân ông Võ Thanh, Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa đã cùng cán bộ cấp dưới đến thăm Công ty My Anh, hỏi thăm tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, động viên doanh nghiệp khắc phục một số khó khăn; lắng nghe ý kiến của doanh nghiệp, theo đó khẩn trương tiến hành việc giao đất trên thực địa cho Công ty My Anh trong thời gian sớm nhất.

Ông Huỳnh Văn Trí, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty My Anh đã đáp lại bằng tình cảm chân thật, chia sẻ những khó khăn chung cùng huyện Hướng Hóa và cho biết sẽ nỗ lực hết mình thực hiện dự án đạt hiệu quả, đem lại lợi ích cho địa phương.

Thanh Bình