Theo ông Nguyễn Xuân Lâm, Phó Tổng Giám đốc Ban QLDA1 (Bộ GTVT), trường hợp 120 hộ dân thuộc giai đoạn 1 dự án WB3 ngày xưa chưa đền bù, Ban đã làm việc với Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang và sau đó Ban đã báo cáo lên Bộ GTVT. Phía Bộ GTVT có văn bản chỉ đạo giao cho Ban phối hợp để rà soát lại tính pháp lý từ đó yêu cầu chủ đầu tư chuyển kinh phí đền bù cho dân. 
Dự án nâng cấp, mở rộng QL1 Cần Thơ – Phụng Hiệp đã hoàn thành.

“Ngày 12/10, Ban đã làm việc với đại diện Sở GTVT, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh. Qua rà soát cùng Trung tâm phát triển quỹ đất chỉ có 99 hộ, trong đó chia 2 loại là đã đo đạc lại theo mốc dự án BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp, còn lại là sử dụng hồ sơ WB3 và trường hợp này đã thống nhất là Trung tâm phát triển quỹ đất sẽ đo đạc lại các hồ sơ của người dân và sau khi Trung tâm cung cấp hồ sơ của các hộ này thì chủ đầu tư tiếp tục chuyển tiền. Riêng 16 hộ đã đo đạc lại theo mốc dự án BOT trong biên bản họp ngày 12/10 đã thống nhất chuyển tiền với tổng số khoảng 3,5 tỷ đồng, nhưng sau đó tỉnh lại chuyển trả lại và đề nghị phải chuyển đủ tổng cộng 14 tỷ đồng”, ông Lâm cho biết.

Chung quan điểm này, ông Phạm Quốc Hiếu, Phó Cục trưởng Cục QLXD (Bộ GTVT), cho rằng: “Phần diện tích chưa đền bù giai đoạn 1 của dự án WB3 và hiện nay mà nằm trong dự án BOT thì phải làm cho sát. Về nguyên tắc trên cơ sở dự án BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp đã được phê duyệt và cắm mốc GPMB, từ cơ sở đó dự án BOT nằm đến đâu, ảnh hưởng đến đâu thì đền bù đến đó bất kể nguồn gốc xuất xứ đất. Tất cả phải đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật. Nếu toàn bộ diện tích giai đoạn 1 của dự án WB3 nằm trùng lấn hoàn toàn trong dự án BOT thì phải đền bù ngay, nếu chưa chuẩn thì phải tính toán đủ để đền bù cho phù hợp vì nếu tính toán và đền bù sai sau này sẽ phát sinh nhiều vấn đề phức tạp”...     

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Liên Khoa, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang thống nhất ý kiến của đại diện Ban QLDA1, Cục QLXD (Bộ GTVT), chủ đầu tư để kiểm tra lại mốc GPMB. 

“Trong 10 ngày làm việc, Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh phối hợp với ngành chức năng, chính quyền địa phương thẩm định cụ thể trường hợp 120 hộ dân nếu nằm trong phạm vi GPMB của dự án BOT thì chi trả đền bù, còn nằm ngoài mốc GPMB của BOT Cần Thơ – Phụng Hiệp thì không đền bù. Trước mắt đề nghị chủ đầu tư ứng trước 50% trong tổng số hơn 11 tỷ đồng để chuyển cho tỉnh và tỉnh sẽ xem xét chi trả bớt cho dân để giảm bớt áp lực khiếu nại của dân đồng thời chịu trách nhiệm tính pháp lý. Phía Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh sẽ xác định cụ thể từng hộ để chi trả”, ông Nguyễn Liên Khoa nhấn mạnh.

Văn Đức – M.T.