Theo kết luận Thanh tra, kế toán Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng đã nghiên cứu và vận dụng các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, sử dụng tài chính chưa tốt nên việc tham mưu cho lãnh đạo chưa đúng quy định. Hiệu trưởng thiếu kiểm tra, giám sát trong việc quản lý tài chính dẫn tới nhiều sai sót. 

Cụ thể, với vai trò là Chủ đầu tư dự án xây dựng công trình giảng đường và phòng học giai đoạn 2014-2015 nhưng lãnh đạo trường này thiếu kiểm tra, giám sát trong quá trình điều hành, quản lý dự án. 

Các đơn vị tư vấn, nhà thầu, thi công thực hiện chưa tốt vai trò, trách nhiệm của mình lập dự toán thừa khối lượng, thi công thiếu khối lượng, nghiệm thu cao hơn thực tế dẫn tới tổng sai phạm gần 6,2 tỷ đồng. 

Trường Chính trị tỉnh Sóc Trăng, nơi phát hiện nhiều sai phạm về tài chính thời gian qua.

Trong đó, thu vượt học phí 2,1 tỷ đồng, do thu học phí cao hơn so với hợp đồng giữa trường Chính trị với các đơn vị liên kết đào tạo giai đoạn 2014-2015; thu hoa hồng, dịch vụ không đúng quy định, cộng sai số học phí hơn 586 triệu đồng; thanh toán mua hàng hoá, dịch vụ hoá đơn, chứng từ không đúng quy định, sai trình tự thủ tục 292 triệu đồng...

Cũng theo kết luận Thanh tra, các đơn vị thực hiện quản lý quỹ tiền mặt chưa đúng quy định, chỉ tạm ứng không lập chứng từ kế toán, thanh toán số giờ dạy thêm vượt 200 giờ/năm. Hội đồng khoa học không đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; đơn vị rút tiền mặt tại quỹ gửi ngân hàng không lập chứng từ kế toán, thanh toán tiền tiếp khách, thuê mướn, mua giáo trình, phôi bằng… không đúng quy định. Hỗ trợ thu nhập cho cán bộ, viên chức hàng tháng và hỗ trợ các ngày nghỉ lễ tết không xây dựng cụ thể trong quy chế chi tiêu nội bộ. Thanh toán tiền ăn học viên ngày thứ bảy, chủ nhật không đúng quy định… 

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng kiến nghị UBND tỉnh Sóc Trăng đề xuất Tỉnh uỷ Sóc Trăng xem xét, xử lý trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân sai phạm quản lý, điều hành thu chi tài chính, xây dựng cơ bản; Hiệu trưởng trường Chính trị Sóc Trăng xử lý trách nhiệm theo đúng quy định đối với tập thể, cá nhân có sai phạm liên quan.

Thu hồi 2,7 tỷ đồng (tài chính 2,5 tỷ đồng; xây dựng cơ bản 156 triệu đồng, nộp vào tài khoản trường 82 triệu đồng). Riêng số tiền gần 3,4 tỉ đồng không thu hồi do thanh toán chứng từ sai trình tự thủ tục, đề nghị đơn vị chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Đồng thời kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng, ban hành văn bản xử lý và chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra.

Đ.Văn - PV