“Ngoài hình thức phạt tiền, Công ty DaNang Plastic còn phải dừng việc thi công các công trình thuộc nhà máy này cho đến khi nào hoàn thiện toàn bộ các loại giấy tờ theo pháp luật quy định mới được tiếp tục thi công tiếp”, ông Úc khẳng định. 

Trước đó, Báo CAND đã thông tin về sai phạm của Công ty DaNang Plastic và việc UBND xã Điện Trung nhận một phần trách nhiệm để công ty này xây dựng nhà máy trên địa bàn mà chưa hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật.

Hà Ngọc