Tổ công tác xác định vụ khai thác rừng trái phép xảy ra tại khoảnh 2, tiểu khu 875 (xã Trà Vân, huyện Nam Trà My) và lô 8, 9, khoảnh 7, tiểu khu 853 (xã Trà Giáp, huyện Bắc Trà My). Tổng có 10 cây gỗ bị triệt hạ. 

Trong đó, khu vực xã Trà Vân có 4 cây, chủng loại gỗ: Chua, Dổi, Dầu, Giẻ (nhóm III, V), khối lượng 11,995 m³ khối lượng gỗ còn tại hiện trường: 9,476 m³ gỗ tròn, 1,010 m³ gỗ xẻ; Khu vực xã Trà Giáp có 6 cây gỗ bị cưa hạ, 4 cây gỗ Giẻ (nhóm V), 1 cây gỗ Trám (nhóm VIII), còn lại tại hiện trường 25 tấm gỗ Giẻ xẻ, khối lượng 2,229m³, 5 lóng gỗ Giẻ, 1 lóng gỗ Trám khối lượng 5,078 m³, 1 cây Giẻ đã vận chuyển khỏi hiện trường chỉ còn lại 2 lóng bị cắt ngắn khối lượng 0,463m³.

Nhiều cây rừng khu vực giáp ranh Trà Vân – Trà Giáp bị ken gốc.

Ngoài ra, tại khoảnh 2 tiểu khu 875 xã Trà Vân có 0,77ha, tại lô 8, khoảnh 7, tiểu khu 853 xã Trà Giáp có 3144m³ bị ken (vạt vỏ cây), đường kính gốc bình quân từ 22 đến 25 cm.

Hiện Hạt Kiểm lâm huyện Nam Trà My đang tiếp tục phối hợp với UBND xã Trà Vân tổ chức họp nhân dân thôn 2, xã Trà Vân để tuyên truyền Luật Lâm nghiệp và vận động người dân không được phép khai thác gỗ làm nhà và ken cây rừng; đồng thời vận động nhân dân cung cấp thông tin đối tượng khai thác gỗ và ken cây rừng trái phép để xử lý theo quy định pháp luật.

Hà Vy