KCN Bàu Xéo tại huyện Trảng Bom (Đồng Nai) được quy hoạch với diện tích gần 500ha đến nay đã thu hút được 29 nhà đầu tư trong và ngoài nước đến hoạt động, tổng diện tích đất cho thuê đạt 313,26ha. 

Tuy nhiên, theo thông báo Kết luận thanh tra của Tổng cục Quản lý đất đai - Bộ TN&MT, chủ đầu tư KCN Bàu Xéo là Công ty CP Thống Nhất và các cơ quan quản lý Nhà nước thuộc tỉnh Đồng Nai đã có nhiều sai phạm trong thời gian dài.

Cụ thể, trong các năm 2017 - 2018, Công ty CP Thống Nhất chưa báo cáo với UBND tỉnh Đồng Nai, Tổng cục Quản lý đất đai về diện tích đất chưa cho thuê, cho thuê lại trong KCN Bàu Xéo, trái với quy định tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP ngày 15-5-2014 của Chính phủ. 

Phần diện tích lên tới 300ha được đem cho Công ty TNHH Shing Mark ViNa và Công ty TNHH Pou Sung VN thuê lại từ năm 2004 đến năm 2007 khi chưa được Nhà nước cho thuê đất là trái với quy định của luật Đất đai năm 2003. 

Tổng cục Quản lý đất đai cũng xác định, cơ quan quản lý đất đai của địa phương không tổ chức thực hiện bàn giao đất ngoài thực địa với diện tích gần 300.000m² cho chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án là chưa thực hiện đúng quy định của Luật Đất đai năm 2003.

Khu công nghiệp Bàu Xéo.

Việc lập, phê duyệt các phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được ký trước ngày 1-7-2014 chỉ có nội dung xác định mức bồi thường, hỗ trợ cho từng đối tượng bị thu hồi mà không nêu cụ thể phần bố trí tái định cư, giá đất tính thu tiền sử dụng đất tái định cư là chưa phù hợp với quy định của Bộ Tài chính và Chính phủ. 

Công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại dự án còn chậm, dù đã có phương án từ cách đây nhiều năm, nhưng đến thời điểm thanh tra vẫn còn gần 19ha đất chưa hoàn thành bồi thường, giải phóng mặt bằng; phương án bồi thường còn bị điều chỉnh lại đến 6 lần. 

Việc Công ty CP Thống Nhất chưa chuyển đủ số tiền bồi thường, hỗ trợ tái định cư lên đến 8 tỉ đồng theo quyết định của UBND huyện Trảng Bom cũng được Tổng cục Quản lý đất đai xác định là trái với nghị định của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất.

Trước thực trạng này, Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Công ty CP Thống Nhất tiếp tục phối hợp với UBND huyện Trảng Bom để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng dứt điểm đối với phần diện tích còn lại tại dự án. 

Chuyển ngay số tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Trảng Bom để thực hiện chi trả cho các hộ dân có đất bị thu hồi. Tổng cục Quản lý đất đai cũng đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai sớm chỉ đạo UBND huyện Trảng Bom hoàn thành giải quyết dứt điểm việc bồi thường, giải phóng mặt bằng; chỉ đạo cơ quan chuyên môn của tỉnh thực hiện việc kiểm tra, thanh tra và xử lý đối với trường hợp thuê đất, thuê lại đất trong KCN nhưng không đưa đất vào sử dụng.

Bảo Sơn