Chiều 4/4, Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận có thông tin về việc xác minh đối với vấn đề nguồn vật liệu tại gói thầu XL10 thuộc dự án cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận.

Ban điều hành Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã đình chỉ vai trò cung cấp vật liệu cho dự án đối với Công ty Khánh Cường, cảnh cáo Ban điều hành gói thầu XL-10, tư vấn giám sát (TVGS) trưởng, thay thế giám sát viên do chưa tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng dự án. 

Tạm đình chỉ toàn bộ công việc nhập vật liệu cấp phối đá dăm (CPĐD) loại 1 cho dự án đối với mỏ Thạnh Phú 2 cho đến khi chứng minh được dây chuyền, công nghệ sản xuất.

Thi công dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. 

Đối với 310m3 CPĐD đã tập kết về công trường, dùng để gia tải chưa đưa vào sử dụng trong thành phần cấp phối sẽ được loại bỏ khi kiểm tra không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật. Ban điều hành dự án cũng đã yêu cầu TVGS ban hành hướng dẫn chi tiết công tác tập kết vật tư, vật liệu về công trường đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật của dự án.

Theo Ban điều hành Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận, ngày 13/3, TVGS đã kiểm tra và từ chối, buộc hủy bỏ một sà lan CPĐD loại 1 do không đảm bảo chất lượng.

Công ty Khánh Cường, nhà cung cấp vật liệu mua các loại đá kích cỡ khác nhau để đảo trộn thành CPĐD loại 1, thay vì đặt hàng cho mỏ Thạnh Phú 2 sản xuất. 

Công ty Khánh Cường bị cáo buộc chưa tuân thủ quy trình kiểm soát chất lượng dự án, dù chất lượng vật liệu do công ty cung cấp không kém về bản chất kỹ thuật nhưng xét ở góc độ quy trình để đưa vật liệu vào công trình dự án cần phải qua kiểm tra, thẩm định phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của bộ phận thiết kế và chỉ dẫn kỹ thuật.

Theo ông Nguyễn Tấn Đông, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận, Ban điều hành dự án sẽ tiếp tục củng cố để đảm bảo việc giám sát công trình, kiên quyết làm rõ các vấn đề không trung thực vì mục tiêu đảm bảo kỹ thuật cho chất lượng công trình.

Trước đó Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tiền Giang có công văn yêu cầu xác minh, kiểm tra phản ánh vật liệu đầu vào cấp phối đá dăm để gia tải đường cao tốc. Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp cũng có văn bản gửi doanh nghiệp dự án về vấn đề nêu trên để tránh tạo dư luận không tốt cho dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. 

Văn Vĩnh