Trưng ra nhiều tài liệu liên quan để chứng minh trường hợp của mình không có quyết định thu hồi đất; không nằm trong ranh giới quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm (KĐTMTT) theo Quyết định số 367 của Thủ tướng Chính phủ, ông Phạm Thế Vinh, m