Đồng thời có biện pháp khắc phục những bất cập, đẩy nhanh tiến độ thi công, tăng cường kiểm tra, xử lý đối với chủ đầu tư, đơn vị thi công không đảm bảo theo yêu cầu hoặc chậm tiến độ theo quy định, báo cáo kết quả đến Thường trực Tỉnh ủy trước ngày 27-5 tới. 

Trước đó, nhiều người dân đã phản ánh đến cơ quan chức năng về Dự án cấp nước sạch và lắp đặt đường ống thoát nước thải sinh hoạt trên địa bàn thị xã Đồng Xoài (do Công ty TNHH một thành viên Cấp thoát nước Bình Phước làm chủ đầu tư) khi thi công đào hào đặt đường ống đã làm đứt rễ nhiều cây xanh đe dọa tính mạng và nhà cửa của người dân. 

Việc thi công kéo dài thời gian làm cản trở giao thông, gây thiệt hại cho các hộ kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

Đức Trí