Theo công văn, sau khi nhận Báo cáo số 199 của Sở Nội vụ về việc xử lý kiến nghị của ông Trần Tuấn Kiệt - Trưởng phòng Thanh tra – Pháp chế  Trường Cao đẳng Cần Thơ, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu Hiệu trưởng nhà trường với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, quy định về phân cấp quản lý viên chức; xem xét và trả lời những kiến nghị của ông Kiệt theo đúng thẩm quyền và pháp luật.

Đồng thời, yêu cầu Giám đốc Sở nội vụ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng Cơ quan đơn vị có liên quan căn cứ hồ sơ, quy định pháp luật, kiểm tra, rà soát trường hợp bổ nhiệm ông Hồ Thanh Tâm giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ. Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ và Sở Nội vụ phải báo cáo kết quả cho Chủ tịch UBND TP thời hạn 15 ngày từ khi nhận công văn nêu trên.

Công văn của UBND TP Cần Thơ.

Trước đó, ông Trần Tuấn Kiệt đã gửi đơn đến các cơ quan chức năng của TP Cần Thơ phản ánh dấu hiệu bất thường trong việc bổ nhiệm hàng loạt cán bộ của Trường Cao đẳng Cần Thơ. Theo ông Kiệt, việc tiến sĩ Hồ Thanh Tâm được bổ nhiệm Phó hiệu trưởng Trường Cao đẳng Cần Thơ cũng có dấu hiệu bất thường.

Trong một diễn biến khác, ông Trần Thanh Liêm, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Trường Cao Đẳng Cần Thơ vừa ký quyết định kỷ luật ông Kiệt, với hình thức khiển trách. Theo nội dung trong quyết định, Đảng uỷ Trường Cao đẳng Cần Thơ nhận thấy, ông Kiệt là Phó bí thư chi bộ đã vi phạm Điều 66, Nghị định 174/2013/NĐ-CP, viết bài bình luận trên Facebook có nội dung gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, danh dự của lãnh đạo UBND thành phố. 

Chi bộ đã yêu cầu ông Kiệt viết bản tự kiểm điểm theo chỉ đạo của UBND TP nhưng ông Kiệt không làm, không nhìn nhận thiếu sót, khuyết điểm của cá nhân. Vì vậy, Đảng uỷ Trường Cao đẳng Cần Thơ quyết định kỷ luật ông Kiệt bằng hình thức khiển trách.

Về việc này, ông Kiệt cho rằng mình không nói xấu lãnh đạo trên Facebook và chưa bị cơ quan chức năng xử phạt nên đang khiếu nại quyết định kỷ luật này. 

Văn Vĩnh