Theo đó, UBKT tỉnh ủy Gia Lai xác định Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku chưa thường xuyên kiểm tra, giám sát, chỉ đạo kịp thời, dẫn đến các sai phạm về đất đai. UBND TP. Pleiku đã không trình Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017, 2018 của thành phố để HĐND thông qua theo đúng quy định trước khi trình UBND tỉnh phê duyệt. 

Trong năm 2017, 2018 Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku còn hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực xây dựng cơ bản; chưa thường xuyên chỉ đạo UBND TP. Pleiku thanh tra, kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm hợp đồng, dẫn đến một số dự án, công trình chậm tiến độ...

Qua phân tích, đánh giá tính chất, mức độ, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai nhận thấy vi phạm của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật. Từ đó, UBKT đã yêu cầu Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đề ra biện pháp khắc phục cụ thể.

Về cá nhân, ông Trịnh Duy Thuân, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Pleiku phải chịu trách nhiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn và trong lãnh đạo, chỉ đạo đối với lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản... UBKT Tỉnh ủy yêu cầu ông Trịnh Duy Thuân nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những khuyết điểm, vi phạm nêu trên, đề ra biện pháp khắc phục cụ thể. 

Đối với ông Trần Xuân Quang, Chủ tịch UBND TP.Pleiku đã thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành, để cấp phó ký 13 quyết định thu hồi đất cho mở đường không đúng quy định. 

Ngoài ra ông Quang còn để cấp phó ký 3 tờ trình đề xuất UBND tỉnh Gia Lai phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017, 2018 của thành phố, trong đó có những vị trí không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt… UBKT đã quyết định thi hành kỷ luật ông Quang bằng hình thức khiển trách. 

Đối với ông Nguyễn Kim Đại, Phó Chủ tịch UBND TP. Pleiku đã trực tiếp ký 3 tờ trình đề xuất UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016, 2017, 2018, trong đó có những vị trí không phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Ông Đại cũng là người ký ban hành 13 quyết định thu hồi đất cho cá nhân mở đường không đúng quy định. 

Trong chỉ đạo, điều hành ông Đại thiếu sâu sát, để một số phòng, ban buông lỏng lãnh đạo, quản lý trong lĩnh vực đất đai, xây dựng, dẫn đến sai phạm… Từ sai phạm trên UBKT Tỉnh ủy đã quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Kim Đại bằng hình thức cảnh cáo. 

Liên quan đến vụ việc, UBKT Tỉnh ủy Gia Lai đã yêu cầu Đảng ủy Sở TN&MT Gia Lai nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. Về cá nhân, ông Phạm Duy Du, Giám đốc Sở TN&MT bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ông Huỳnh Minh Sở, phó Giám đốc Sở TN&MT bị yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. 

Ông Trần Xuân Hùng, nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ông Lê Xuân Khanh, Phó Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Ông Đặng Thanh Tài, Phó Giám đốc Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh bị yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm. 

Bà Nguyễn Thị Hậu, nguyên Giám đốc Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai TP. Pleiku bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Ông Trương Đức Vinh, Giám đốc chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai TP.Pleiku bị kỷ luật cảnh cáo. 

Ông Đặng Ngọc Thắng, Chủ tịch UBND phường Yên Đỗ, ông Ngô Tấn Công, Phó Chủ tịch phường Yên Đỗ bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. Ông Nguyễn Bá Trường, nguyên Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường bị cách hết tất cả các chức vụ trong đảng ...

Nhật Đăng