Theo kết luận thanh tra, giai đoạn từ 1992 đến tháng 4-2017, Ban thường vụ huyện uỷ, UBND huyện Duyên Hải (nay là thị xã Duyên Hải) và cơ quan tham mưu có những hạn chế, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai. Cụ thể, UBND huyện đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 10 cán bộ được giao đất không đúng trình tự, thủ tục thẩm quyền. UBND huyện không tổ chức, đấu giá cho thuê, cho thuê không đúng đối tượng và một số trường hợp không có nhu cầu sử dụng đất đã cho người khác thuê lại (12/39 cá nhân) trong việc cho thuê đất nuôi trồng thuỷ sản. UBND huyện Duyên Hải giao đất cho 99 cá nhân là cán bộ với 104 thửa đất, tổng diện tích trên 26.000 m2…

Từ những sai phạm này, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh kiến nghị Ban thường vụ Tỉnh uỷ kiểm điểm và có hình thức xử lý đối với Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện Duyên Hải giai đoạn 1994 – 2005. Kiểm điểm trách nhiệm đối với Bí thư Huyện uỷ Duyên Hải giai đoạn 1992 đến tháng 5-2003. Chỉ đạo Ban Thường vụ Thị uỷ Duyên Hải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo về công tác quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn thị xã Duyên Hải.

Hàng loạt sai phạm, sử dụng đất đai tại Duyên Hải. 

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm điểm trách nhiệm đối với ông Huỳnh Kíp Nổ - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT tỉnh, nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Duyên Hải; ông Trương Văn Huy, Phó giám đốc Sở TN&MT tỉnh, nguyên Trưởng phòng TN&MT huyện Duyên Hải. Kiểm điểm trách nhiệm ông Trần Đạt Thông, Phó chủ tịch UBND huyện Duyên Hải; kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với Ban giám đốc Sở TN&MT (thời gian xảy ra vụ việc) và các cá nhân được giao đất ở, đất nuôi trồng thuỷ sản không đúng quy định, đã chuyển nhượng cho người khác. Rút kinh nghiệm đối với bà Dương Thị Ngọc Thơ, Phó giám đốc Sở LĐ&TBXH tỉnh. Đề nghị Viện trưởng Viện KSND tỉnh rút kinh nghiệm đối với ông Dương Tấn Kiệp, Viện trưởng Viện KSND thị xã Duyên Hải…

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh giao cho Chủ tịch UBND thị xã Duyên Hải thu lại đất nuôi trồng thuỷ sản đã giao cho 9 cá nhân sử dụng, giao cho cơ quan chức năng quản lý và đề xuất hướng xử theo quy định. Đối với  trường hợp đã chuyển nhượng cho người khác thì thu hồi bằng tiền theo giá đất đã quy định. Đối với Nhà công vụ Duyên Hải (nay là khách sạn Tường Vy), hợp đồng giữa UBND thị xã Duyên Hải và Công ty TNHH MTV Tường Vy là không đúng pháp luật. UBND thị xã Duyên Hải không tiếp tục thực hiện hợp đồng, đồng thời quản lý và sử dụng theo đúng quy định.

Như Anh