Ngày 14-1, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản “hỏa tốc” yêu cầu Sở Nội vụ Gia Lai kiểm tra, xử lý các quyết định ban hành trái quy định pháp luật của Sở LĐ-TB&XH và tổng hợp, báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 15-1. Đồng thời, đề xuất xử lý trách nhiệm (nếu có) đối với cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh.

Trụ sở Sở Lao động- Thương binh và Xã hội Gia Lai.

Như Báo CAND đã phản ánh, qua hệ thống quản lý văn bản điều hành, Sở Nội vụ Gia Lai nhận được các quyết định điều động, bổ nhiệm của Sở LĐ-TB&XH đối với các ông: Trần Thanh Hải, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm giữ chức vụ Trưởng phòng Lao động việc làm; ông Lê Minh Lộc, Chánh văn phòng sở giữ chức Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm; ông Phạm Văn Hoan, Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kinh Tế - Kỹ thuật Nam Gia Lai giữ chức vụ Chánh văn phòng sở.

Theo Sở Nội vụ Gia Lai, căn cứ các quy định hiện hành thì Sở LĐ-TB&XH thực hiện tiếp nhận, điều động công chức, viên chức ra-vào biên chế hành chính và ngược lại từ biên chế sự nghiệp vào biên chế hành chính là trái với quy định pháp luật hiện hành và phân cấp quản lý của tỉnh. 

Do đó, Sở Nội vụ đề nghị Sở LĐ-TB&XH hủy bỏ các quyết định điều động, bổ nhiệm đã ban hành và thực hiện đúng thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền.

Được biết, người ký các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ trái luật này là bà Trần Thị Hoài Thanh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Gia Lai. Bà Thanh sinh năm 1965 và sẽ chính thức nghỉ hưu từ tháng 2-2020.

An Khang