Quá trình tìm hiểu sự việc, chúng tôi được biết, báo cáo việc thực hiện cổ phần hóa đã được Công ty Hacinco gửi Sở Tài chính và Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội. Báo cáo này cũng nêu ra 3 phương án tháo gỡ cho những khó khăn, vướng mắc đang còn tồn tại khi thực hiện cổ phần hóa. Đó là việc tính lãi cho các nhà đầu tư; tính cổ phần ưu đãi cho người lao động và xác định giá trị phần vốn Nhà nước tăng thêm trong giai đoạn chờ cổ phần hóa.

Công ty Hacinco.

Theo ông Nguyễn Tử Quang, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội thì tổng công ty đã có rất nhiều văn bản chỉ đạo, đôn đốc thường xuyên để Công ty Hacinco thực hiện báo cáo xin ý kiến của thành phố. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của vụ việc nên đến nay việc cổ phần hóa vẫn chưa hoàn thành.

Về phía tổng công ty, theo ông Quang đã có báo cáo gửi UBND TP Hà Nội và Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp thành phố về một số tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tại Công ty Hacinco. Căn cứ trên báo cáo kiến nghị của Công ty Hacinco, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội đưa ra quan điểm như sau: Số cổ phần bị loại coi như số cổ phần không bán hết.

Theo Quyết định 6680/QĐ-UBND phê duyệt giá trị doanh nghiệp và phương án cổ phần hóa công ty thì số cổ phần chào bán là trên 90%. Căn cứ khoản 1, Điều 43, Nghị định số 109/2007/NĐ-CP ngày 26-6-2007 chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần về xử lý số cổ phần không bán hết “nếu số lượng cổ phần không bán hết còn lại dưới 50% số lượng cổ phần chào bán (trừ số lượng cổ phần được bảo lãnh phát hành) thì điều chỉnh quy mô, cơ cấu vốn điều lệ (tăng phần vốn nhà nước góp tại doanh nghiệp) để chuyển doanh nghiệp thành công ty cổ phần”.

Với những lý do trên, tổng công ty đầu tư thêm thay thế cho cổ phần các nhà đầu tư bị loại là hoàn toàn hơp lý, vùa đảm bảo phương án cổ phần hóa đã được phê duyệt, vừa đảm bảo quyền lợi của các nhà đầu tư khác.

Cũng theo ông Quang, sở dĩ đến nay Tổng Công ty chưa góp số cổ phần thay thế cho cổ phần bị loại vì chưa được cung cấp danh sách cụ thể của các nhà đầu tư bị loại để chuyển số tiền trả cho họ mặc dù Tổng Công ty cũng như Công ty Hacinco đã có nhiều văn bản đề nghị Sở Tài chính, Chi cục Tài chính doanh nghiệp cung cấp.

Công ty Hacinco đang hoạt động là một doanh nghiệp nhà nước chứ chưa phải là công ty cổ phần, do vậy đến khi nào giải quyết được theo Quyết định 1886 thì tổng công ty chuyển tiền để trả cho các nhà đầu tư bị loại. Tổng Công ty cũng kiến nghị UBND TP Hà Nội và Ban đổi mới Doanh nghiệp TP cho phép tính lãi cả phần tiền đặt cọc và trả cho tất cả các nhà đầu tư đã nộp tiền từ năm 2005.

Đối với các nhà đầu tư bị loại thì trả đến thời điểm xác định nhà đầu tư bị loại. Đối với nhà đầu tư hợp lệ thì trả đến thời điểm chuyển công ty thành thành công ty cổ phần. Còn một số tồn tại, vướng mắc như chuyển nợ lương thành góp vốn, tổng công ty kiến nghị UBND TP xin ý kiến của cơ quan cấp trên. Đặc biệt, các phương án thực hiện vốn nhà nước tăng thêm do Công ty Hacinco đề xuất, Tổng Công ty kiến nghị UBND TP, Ban đổi mới và Phát triển doanh nghiệp xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

Theo tìm hiểu của chúng tôi thì ngày 8-6, Văn phòng UBND TP Hà Nội đã có công văn 4636/VP-KT thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Doãn Toản là giao Sở Tài chính phối hợp với Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội, Công ty Hacinco và đơn vị liên quan khẩn trương thống nhất, đề xuất báo cáo UBND TP phương án giải quyết dứt điểm tồn tại để chuyển Công ty Hacinco thành công ty cổ phần.

Trao đổi với phóng viên Báo CAND xung quanh vấn đề này, đại diện Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính Hà Nội cho biết: Sau khi nhận báo cáo của Công ty Hacinco và kiến nghị của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội, Sở Tài chính đã gửi những báo cáo này cho các ngành liên quan để xin ý kiến. Đến 5-7 các ngành trả lời, Sở Tài chính sẽ tập hợp và báo cáo lên UBND TP Hà Nội.

Trần Hằng