Cần nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc

Năm 2005, sau khi triển khai những bước cuối cùng CPH ở Hacinco đã nảy sinh đơn khiếu nại của nhà đầu tư. Do vậy, UBND TP Hà Nội đã tạm thời chưa ban hành quyết định chuyển doanh nghiệp nhà nước Hacinco sang công ty cổ phần và có văn bản giao thường trực Ban Đổi mới doanh nghiệp thành phố (Sở Tài chính) xem xét kiến nghị của nhà đầu tư. Sau khi xem xét, Sở Tài chính  phát hiện ra hai nội dung sai là: chuyển nợ thành vốn góp và cổ phần ưu đãi tính trùng.

Từ đó đến nay đã 11 năm nhưng việc CPH vẫn chưa thực hiện được khiến cho các nhà đầu tư đã bỏ 21 tỷ đồng mua cổ phần của Hacinco lo lắng, mòn mỏi mong chờ. Bản thân doanh nghiệp cũng mong muốn sớm CPH để hoạt động với tư cách pháp nhân như những doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, qua rất nhiều cuộc thanh tra các cấp nhưng tiến trình CPH vẫn chưa đi đến hồi kết.

Trao đổi với phóng viên Báo Công an nhân dân xung quanh vấn đề này,  ông Nguyễn Xuân Sáng, Chi cục trưởng Chi cục Tài chính doanh nghiệp, Sở Tài chính Hà Nội cho biết: 

“Trong triển khai thực hiện có nhiều vướng mắc. Quá trình xử lý có nội dung quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, nhưng có những nội dung chưa quy định rõ ràng, nên căn cứ để xử lý vấn đề không thống nhất. Sở Tài chính đã nhiều lần đề xuất UBND thành phố và thành phố đã có nhiều văn bản xin ý kiến Chính phủ và các bộ, ngành liên quan để giải quyết những vướng mắc. Trên cơ sở ý kiến của Chính phủ và các bộ, ngành, năm 2010 UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 1886/QĐ-UBND, tuy nhiên có một số nhà đầu tư chưa đồng tình”.

Một dự án điển hình của Công ty Hacinco.

Vậy QĐ 1886 tại sao lại gây phản ứng với các nhà đầu tư? Theo Công ty CP Đầu tư NCX Hà Nội, một trong 23 nhà đầu tư lớn nhất của Hacinco thì QĐ 1886 và phương án đề xuất của Tổng Công ty ĐT&PT nhà Hà Nội là trái với hình thức CPH được quy định tại Điều 3, Nghị định 187/2004/NĐ-CP.

Nếu vượt quá thẩm quyền phải báo cáo Thủ tướng

Theo như trao đổi giữa lãnh đạo Công ty Hacinco với phóng viên Báo CAND thì hiện còn 3 vấn đề Công ty đang xin ý kiến của Sở Tài chính và thành phố, đó là: 

Sau 10 năm, giá trị phần vốn Nhà nước của công ty từ 7,19 tỷ đã tăng lên 322 tỷ, giá trị tăng đó xử lý thế nào khi bàn giao doanh nghiệp Nhà nước sang công ty cổ phần? Cơ cấu vốn điều lệ của công ty phải có cơ cấu vốn cổ phần của người lao động, cơ cấu vốn Nhà nước và cơ cấu cổ phần vốn cổ đông ngoài doanh nghiệp nhưng hiện nay trong cơ cấu vốn điều lệ mới thì cổ phần ưu đãi cho người lao động gần như không có. Từ tháng 4-2006 đến 31-12-2015 Công ty đã thực hiện tính lãi cho các nhà đầu tư với tổng số tiền lãi tạm tính là 51.341.134.356 đồng. Nếu giải quyết được 3 vấn đề này thì Hacinco tin tưởng rằng việc CPH sẽ được thực hiện.

Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, ông Sáng cho biết: “để giải quyết những vướng mắc trong quá trình CPH Công ty Hacinco thì theo quy trình Công ty Hacinco xây dựng được phương án giải quyết một cách tổng thể và nghiên cứu đề xuất xử lý những mấu chốt của vướng mắc. Trên cơ sở đó, khi UBND TP chấp thuận thì các vấn đề về tài chính sẽ được giải quyết theo quy định”.

Vậy, nhà đầu tư, người lao động phải chờ tới bao giờ Hacinco mới CPH xong? Theo ông Sáng thì hiện nay Sở Tài chính đang yêu cầu Hacinco xây dựng lại báo cáo tổng thể quá trình thực hiện QĐ số 1886 của UBND TP Hà Nội; nêu những khó khăn vướng mắc khi thực hiện, đồng thời đề xuất phương án xử lý tồn tại trong quá trình CPH của công ty và báo cáo Tổng công ty ĐT&PT nhà Hà Nội. Tổng công ty ĐT&PT nhà Hà Nội chỉ đạo Hacinco xây dựng báo cáo và có ý kiến bằng văn bản về các nội dung tồn tại và phương án xử lý theo đề xuất của Hacinco báo cáo UBND thành phố. 

Trên cơ sở báo cáo của Hacinco và ý kiến của Tổng công ty ĐT&PT nhà Hà Nội, Sở Tài chính tổng hợp gửi các sở, ngành liên quan tham gia ý kiến bằng văn bản để Sở Tài chính hoàn chỉnh, báo cáo UBND thành phố quyết định chỉ đạo theo thẩm quyền, hoặc báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền để giải quyết các tồn tại của Hacinco.

Để giải quyết dứt điểm CPH ở Hacinco rất cần một cú hích. Thiết nghĩ, để làm được điều này, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng thì Tổng Công ty ĐT&PT nhà Hà Nội cần chỉ đạo Hacinco nhanh chóng xây dựng báo cáo, đề xuất phương án giải quyết trình thành phố.

“Xử lý tồn tại, vướng mắc của Hacinco có rất nhiều nội dung và từng bước tháo gỡ. Sở Tài chính tham mưu giải quyết trên cơ sở tuân thủ theo quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển và phải đảm bảo hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, người lao động và Nhà nước” - ông Nguyễn Xuân Sáng khẳng định.
Trần Hằng