Cùng đó, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng đề nghị Sở GTVT Hà Nội chủ động thực hiện các giải pháp kiểm tra, giám sát chặt chẽ đối với các đơn vị đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe để đảm bảo công tác quản lý nhà nước về đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe trên địa bàn. 

Kết quả thực hiện báo cáo Tổng cục trước ngày 17-8-2018. Cũng liên quan đến vấn đề này, bà Phan Thị Thu Hiền, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hiện đào tạo lái xe đang có tình trạng cạnh tranh bằng giá đào tạo, trong khi chưa có kiểm tra, giám sát. 

Công tác đào tạo cũng như sát hạch lái xe ôtô hiện chất lượng đã được nâng cao, tuy nhiên một số cơ sở đào tạo, sát hạch do việc giám sát chưa chặt chẽ, vì vậy, lần này Tổng cục sẽ tập trung vào giải pháp quản lý nhà nước trong giám sát đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. 

Theo đó, từ 1-1-2019 sẽ áp dụng giáo trình đào tạo lái xe mới tăng từ 450 câu lên thành 500 câu với nhiều nội dung mới. Trong đó đặc biệt, giáo trình mới sẽ tăng cường áp dụng công nghệ liên quan đến cấu tạo xe ôtô cũng như kỹ năng thực hành lái xe ôtô. 

Giáo trình đào tạo nâng cao chất lượng giáo viên, sát hạch viên cũng sẽ được nghiên cứu và theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin, yêu cầu kiến thức của giáo viên, sát hạch viên sẽ cao hơn.

P.Huyền