Năm 2012, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Long được tỉnh Quảng Ninh và TP Uông Bí chấp thuận chủ trương xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn và sản xuất nguyên liệu tái tạo, quy mô 100 tấn/ngày, trên diện tích đất xây dựng 13ha, tại phường Bắc Sơn, với chi phí đầu tư gần 70 tỷ đồng.

Theo đó doanh nghiệp sẽ được hưởng công xử lý 410.000 đồng/tấn. Thế nhưng nhà máy hoạt động được mấy tháng thì phải dừng lại vì người dân địa phương kiến nghị do nhà máy đặt ở gần khu dân cư làm ảnh hưởng đến môi trường.

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, năm 2015, UBND tỉnh Quảng Ninh đồng ý cho di chuyển nhà máy đến địa điểm mới tại thôn Khe Giang, xã Thượng Yên Công và nâng lên thành nhà máy quy mô xử lý rác cấp khu vực, cho cả Uông Bí và các huyện Đông Triều, Quảng Yên, với công suất 200 tấn/ngày.

Đến nay, nhà máy đã đưa vào hoạt động ổn định 2/4 lò đốt với công suất bình quân 80 tấn rác thải rắn sinh hoạt/ngày. Tuy nhiên theo kiến nghị của một số hộ dân gần khu vực Nhà máy xử lý rác thải rắn Khe Giang, quá trình vận hành xử lý rác lại phát sinh mùi gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất.

Rác thải được phân loại xử lý bằng công nghệ đốt tại Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Long.

Trả lời kiến nghị của người dân, ông Lê Quang Thắng, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Long cho biết, khu xử lý chất lý chất thải rắn sinh hoạt tại thôn Khe Giang có diện tích trên 27ha, do 2 đơn vị quản lý bằng 2 công nghệ xử lý khác nhau. Trong đó Công ty Môi trường và Đô thị Uông Bí được giao 22ha xử lý bằng công nghệ chôn lấp. Còn Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Long được giao gần 6ha xử lý bằng công nghệ đốt.

Ông Thắng khẳng định, căn cứ vào các kết quả quan trắc định kỳ cũng như đột xuất của cơ quan chức năng, hoạt động nhà máy của Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Long đảm bảo vệ sinh môi trường. Do đó tác nhân gây ô nhiễm môi trường tại Khe Giang là hố chôn lấp rác của Công ty Môi trường và Đô thị do không thực hiện đúng quy trình công nghệ và thiếu hệ thống xử lý nước rỉ thải nên toàn bộ nước rỉ thải trong hố X2 có khối lượng hàng nghìn mét khối tồn đọng.

Tiến hành kiểm tra tại Nhà máy xử lý rác thải rắn Khe Giang, đoàn liên ngành do Sở TN&MT Quảng Ninh chủ trì xác định, lượng rác tồn trong nhà máy đều đã được phun chế phẩm sinh học và rắc vôi. Tại vị trí nhà máy có mùi đặc trưng của rác mới, nhưng đây là hiện tượng bình thường; khói thải của lò đốt có màu trắng, màu hơi nước.

Về nhiệt độ lò đốt đồng hồ hiển thị nhiệt độ buồng đốt sơ cấp 1.100ºC, buồng đốt thứ cấp là 1.200ºC. Đáng chú ý, một số hộ dân có đơn kiến nghị, phản ánh về ảnh hưởng của nhà máy rác đều nằm trong phạm vi bán kính 500m tính từ vị trí xây dựng nhà máy. Đây là khoảng cách không đảm bảo về môi trường theo Qui chuẩn Việt Nam 07:2010/BXD, qui định về Qui chuẩn kỹ thuật Quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Trước yêu cầu cấp bách xử lý chất thải rắn sinh hoạt của TP Uông Bí, đặc biệt trong 3 tháng lễ hội và dịp cuối năm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu đã yêu cầu TP Uông Bí khẩn trương lập kế hoạch di dời các hộ dân ra khỏi vùng ảnh hưởng của dự án.

Theo đó, trong năm 2017 phải thực hiện di dời các hộ trong phạm vi 500 mét, và đến năm 2018 sẽ hoàn thành di dời các hộ trong phạm vi 1.000 mét, đảm bảo đời sống sinh hoạt của người dân. Cùng với đó phải khẩn trương thực hiện đồng bộ các giải pháp thu gom, xử lý triệt để nước rò rỉ tại bãi chôn lấp rác thải do UBND TP Uông Bí quản lý.

Đối với Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Long, UBND tỉnh Quảng Ninh cũng yêu cầu phải tăng cường vệ sinh công nghiệp, thực hiện đầy đủ các nội dung cam kết theo báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Kịp thời thu gom phần rác thải không đốt, chuyển về khu chôn lấp rác thải của Công ty Môi trường và Đô thị Uông Bí để xử lý đảm bảo đúng quy định.

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Việt Long sớm hoàn thiện các hạng mục đầu tư xây dựng tại nhà máy theo qui hoạch và lắp đặt camera tại các khu vực vận hành để kết nối về UBND thành phố theo dõi, giám sát quy trình xử lý rác.

V.Huy