Cụ thể, Công ty TNHH Tân Hiếu Hưng bị phạt 1,926 tỉ đồng đồng và bị đình chỉ hoạt động trong thời hạn 12 tháng. Các vi phạm của công ty là không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định; không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.500 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 2.000 m3/ngày (24 giờ)…

Xả thải làm cá chết hàng loạt, Công ty Cổ phần mía đường Hoà Bình bị đình chỉ hoạt động 6 tháng.

Công ty Cổ phần mía đường Hòa Bình bị phạt 1,783 tỉ đồng và đình chỉ hoạt động trong thời hạn 6 tháng. Vi phạm của doanh nghiệp là không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định; không xây lắp công trình bảo vệ môi trường; không vận hành thử nghiệm công trình xử lý khí thải của dự án; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 2 lần đến dưới 5 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 1.500 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 2.000 m3/ngày (24 giờ); xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 5 lần đến dưới 10 lần trong trường hợp thải lượng nước thải từ 200 m3/ngày (24 giờ) đến dưới 400 m3/ngày (24 giờ)…

Trang trại chăn nuôi gia công heo của ông Nguyễn Ngọc Sáng bị phạt 194 triệu đồng và bị đình chỉ hoạt động xả nước thải gây ô nhiễm môi trường của cơ sở trong thời hạn 3 tháng. Trang trại này đã không lập báo cáo quản lý chất thải nguy hại định kỳ theo quy định; xả nước thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 10 lần trở lên… 

Việc đình chỉ hoạt động của 3 cơ sở trên sẽ được thực hiện từ ngày 20/5. Trước đó, Công ty Cổ phần mía đường Hoà Bình đã thừa nhận xả thải không qua xử lí ra sông Bưởi dẫn đến tình trạng cá nuôi trong lồng chết hàng loạt. Công ty đã tiến hành bồi thường cho những hộ nuôi cá lồng bị ảnh hưởng với số tiền gần 1,4 tỉ đồng.

K. Vy