Kỷ luật “khiển trách” Chủ tịch UBND xã Hoàng Long

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ngày 13-6-2011, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 4650/UBND-ND về việc chấp thuận chủ trương cho phép triển khai “Dự án sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, hoa, nuôi trồng thuỷ đặc sản và dịch vụ tại xã Hoàng Long” do Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và sản xuất nông lâm nghiệp Phú Long (viết tắt là Công ty Phú Long) làm chủ đầu tư. 

Ngày 19-9-2011, UBND huyện Phú Xuyên ra Thông báo số 138a/TB-UBND về việc thu hồi đất để chuyển đổi mục đích sử dụng đất thực hiện dự án này, trong đó có nội dung: “UBND xã Hoàng Long nhận được thông báo này triển khai niêm yết tại trụ sở UBND xã, tại địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư và thông báo trên hệ thống thông tin đại chúng của địa phương”. 

Tuy nhiên quá trình triển khai dự án, do có đơn thư khiếu nại của công dân nên ngày 14-12-2012, UBND huyện Phú Xuyên ban hành Kết luận số 1777/KL-UBND về kết quả kiểm tra, xác minh nội dung đơn tố cáo của công dân, trong đó xác định “UBND xã Hoàng Long công khai Thông báo số 138a/TB-UBND của UBND huyện Phú Xuyên chậm và thiếu hình thức công khai trên hệ thống truyền thanh theo quy định của UBND TP Hà Nội”. 

UBND huyện Phú Xuyên yêu cầu Đảng uỷ, UBND xã Hoàng Long kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan trong việc triển khai dự án thiếu công khai, dân chủ theo quy định tại Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH ngày 20-4-2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. UBND TP Hà Nội sau đó cũng có văn bản yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm của tập thể và các cá nhân liên quan đến sự việc này.

Đơn khiếu kiện của người dân thôn Đào Xá được các cơ quan chức năng chuyển đến UBND TP Hà Nội và huyện Phú Xuyên giải quyết.

Ngày 17-5-2013, Chi bộ cơ quan, UBKT Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoàng Long đã tổ chức họp xem xét kiểm điểm trách nhiệm của các cá nhân có liên quan, trong đó có ông Đào Duy Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hoàng Long theo quy định của Đảng và chính quyền. 

Trên cơ sở kết quả bỏ phiếu kín của các tổ chức, báo cáo đề nghị thi hành kỷ luật của Đảng ủy xã Hoàng Long và bản tự kiểm điểm của ông Đào Duy Anh, ngày 6-6-2013, UBKT Huyện ủy Phú Xuyên ban hành Quyết định số 64/QĐ-KT về việc thi hành kỷ luật đối với ông Đào Duy Anh bằng hình thức “khiển trách”. 

Ngoài ra, UBKT Huyện ủy Phú Xuyên cũng ra quyết định kỷ luật bằng hình thức “khiển trách” đối với các cá nhân khác gồm: Nghiêm Đức Tuân, Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND xã Hoàng Long; Lê Quang Vịnh, cán bộ địa chính xã Hoàng Long.

Doanh nghiệp tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp

Ngày 7-1-2007, UBND xã Hoàng Long ký hợp đồng cho anh Nghiêm Minh Toàn (ở thôn Đào Xá, xã Hoàng Long) thuê thầu toàn bộ diện tích đất quỹ 2 do UBND xã Hoàng Long quản lý tại vị trí cánh đồng Tròn, thời hạn thuê từ năm 2007 đến tháng 11-2013. 

Trước đó, ngày 24-4-2006, Hợp tác xã Nông nghiệp Phú Long có đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi xã Hoàng Long, trong đó có diện tích đất quỹ 2 cánh đồng Tròn đã được Ban Chấp hành Đảng bộ xã Hoàng Long thông qua ngày 3-7-2006. Tháng 3-2006, anh Toàn có đơn xin chuyển đổi và được xác nhận đồng ý của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Đội trưởng Đội sản xuất thôn Đào Xá. 

Ngày 16-10-2006, UBND huyện Phú Xuyên ban hành Quyết định số 1814/QĐ-UBND về việc phê duyệt đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi xã Hoàng Long năm 2006, diện tích xứ đồng được phép chuyển đổi tại thôn Đào Xá là 16,5ha (trong đó có diện tích cánh đồng Tròn), thời gian thực hiện đến hết ngày 15-10-2013.

Ngày 16-10-2008, anh Toàn có giấy ủy quyền cho chị Nghiêm Thị Thu (trú tại thôn Đào Xá, xã Hoàng Long), Giám đốc Công ty Phú Long tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê thầu tại cánh đồng Tròn đã ký với xã, được Chủ tịch UBND xã Hoàng Long là ông Phạm Bá Tình xác nhận. 

Quá trình thực hiện hợp đồng, chị Thu tiến hành đào ao, thả cá vượt diện tích đất thuê thầu vào thời điểm cùng triển khai thủ tục, hồ sơ lập “Dự án sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, hoa, nuôi trồng thuỷ đặc sản và dịch vụ tại xã Hoàng Long” ở vị trí này. 

Sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân về sai phạm của chị Thu, ngày 6-4-2012, UBND huyện Phú Xuyên đã có Văn bản số 321/UBND-TNMT nêu rõ: “UBND xã Hoàng Long kiểm tra việc sử dụng đất tại khu vực đồng Tròn đang cho chị Thu thuê thầu. Nếu thực tế Công ty Phú Long tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi chưa được cấp có thẩm quyền cho phép thì đình chỉ ngay việc đào, đắp đất của công ty này”. 

Tại văn bản này, UBND huyện Phú Xuyên còn yêu cầu Công ty Phú Long không được thực hiện chuyển đổi mục đích khi chưa hoàn thiện hồ sơ và chưa được cấp có thẩm quyền cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện Phú Xuyên, UBND xã Hoàng Long đã làm việc với chị Thu và ngày 15-12-2013, UBND xã Hoàng Long ký biên bản thanh lý hợp đồng với anh Toàn và chị Thu về việc thuê thầu toàn bộ diện tích đất ở cánh đồng Tròn.

Tại Thông báo số 172/TB-UBND, ngày 5-9-2016 của UBND huyện Phú Xuyên do Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hữu Bảo ký khẳng định: 

“Quá trình triển khai thực hiện Dự án sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, hoa, nuôi trồng thuỷ đặc sản và dịch vụ tại xã Hoàng Long mới có Thông báo số 138a/TB-UBND, ngày 19-9-2011 của UBND huyện Phú Xuyên về việc chuẩn bị thu hồi đất, chưa tổ chức các trình tự giải phóng mặt bằng. Vì thế ngày 28-4-2016, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 2453/UBND-KH&ĐT yêu cầu tạm dừng triển khai thực hiện dự án này tại vị trí cánh đồng Tròn”. 

Tại Thông báo số 172, UBND huyện Phú Xuyên yêu cầu, UBND xã Hoàng Long xây dựng kế hoạch quản lý, sử dụng toàn bộ diện tích quỹ đất 2 tại cánh đồng Tròn theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Nguyễn Hưng