Chỉ trong vòng 2 năm (1996-2015), UBND xã Phúc Trạch đã giao đất trái thẩm quyền cho 56 trường hợp trên địa bàn. Trong số các trường hợp giao đất trái thẩm quyền, xã Phúc Trạch đã thu tiền của 33 trường hợp nộp vào ngân sách nhà nước, còn hơn 20 trường hợp sau khi giao đất, đã thu tiền sử dụng đất UBND xã này vẫn chưa nộp vào ngân sách nhà nước. 

Đơn cử như trường hợp gia đình ông Nguyễn Văn Chuyên và bà Nguyễn Thị Bình, trú thôn 3 được UBND xã Phúc Trạch làm trái thẩm quyền giao đất 600m², sau đó xã tự ý thu tiền.

Ông Chuyên, bà Bình đã lấn chiếm thêm 1.944m² đất xây dựng khuôn viên và công trình. Một số trường hợp được UBND xã Phúc Trạch giao đất nhưng vẫn chưa nộp tiền vào ngân sách nhà nước, hoặc có trường hợp cán bộ địa chính - xây dựng xã thu tiền sử dụng đất nhưng lại không có biên lai...

Trong một thời gian dài, UBND xã Phúc Trạch đã thu tiền sử dụng đất trái thẩm quyền của 56 trường hợp với số tiền trên 385 triệu đồng. Song UBND xã Phúc Trạch chỉ nộp cho Chi cục Thuế huyện Bố Trạch 15 trường hợp với số tiền trên 13 triệu đồng; nộp vào Kho bạc nhà nước 18 trường hợp với tổng số tiền trên 98 triệu đồng.

Số tiền còn lại trên 273 triệu đồng đã thu của 23 hộ gia đình, UBND xã Phúc Trạch không nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định. Giải thích, biện hộ cho những sai phạm của mình, lãnh đạo UBND xã Phúc Trạch cho rằng, một phần số tiền trên được sử dụng để cân đối quyết toán thu chi, và đã chi vào các hoạt động thường xuyên của xã.

Bên cạnh những sai phạm về quản lý đất đai, lãnh đạo xã Phúc Trạch, trực tiếp là ông Nguyễn Ngọc Hoàn, nguyên Chủ tịch UBND xã cùng một số cán bộ xã này còn có những việc làm hết sức tùy tiện, gây mất niềm tin trong quần chúng nhân dân ở địa phương.

Lãnh đạo xã Phúc Trạch họp bàn và thống nhất mượn tiền của cá nhân trên địa bàn với số tiền 505 triệu đồng, đến nay chưa trả được. Khi được chất vấn mượn tiền của người dân để làm gì, ông Nguyễn Ngọc Hoàn, nguyên Chủ tịch UBND và các cán bộ xã này cho biết, do sau khi thu tiền cấp quyền sử dụng đất, xã đã tạm ứng các hoạt động chung của UBND xã nên phải mượn tiền của người dân để bù vào.

Cụ thể UBND xã Phúc Trạch đã mượn của bà Nguyễn Thị Minh, trú thôn 3 với số tiền 150 triệu đồng, mượn tiền của bà Lê Thị Hoá, bà Nguyễn Thị Liệu, ông Nguyễn Văn Ninh với tổng số tiền gần 200 triệu đồng…

Sông Lam