Liên quan đến việc Bến xe trung tâm TP Cần Thơ bị tố lạm thu nhiều loại phí với giá cao, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho biết đã giao Sở Tài chính rà soát kĩ quy định pháp luật, trong đó vấn đề nào thuộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước thì phải kiểm tra đúng quy định. Vấn đề nào thuộc phạm vi quan hệ dân sự giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, Sở Tài chính tổ chức trao đổi, thảo luận làm sao đảm bảo hài hoà lợi ích các bên.

Cùng liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Quang Nghị, Giám đốc Sở Tài chính TP Cần Thơ, cho biết ngày 16/6, Sở đã làm việc với doanh nghiệp và Công ty CP Bến xe Tàu phà Cần Thơ (chủ đầu tư Bến xe trung tâm TP Cần Thơ).

Theo thông cáo của Sở Tài chính, phản ánh của doanh nghiệp về việc Bến xe trung tâm TP Cần Thơ lạm thu là không có cơ sở. Các loại giá dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ ban hành đúng theo khoản 1 điều 7 Thông tư liên tịch số 152. Về mức giá dịch vụ xe ra, vào bến áp dụng theo quyết định số 542 của TP Cần Thơ.

Công ty cổ phần Bến xe tàu phà Cần Thơ cùng doanh nghiệp bàn bạc, thương lượng thực hiện với nguyên tắc đôi bên cùng có lợi. Trường hợp thương lượng không đạt kết quả, thì thực hiện phương thức giải quyết tranh chấp theo hợp đồng đã ký kết.

Như Anh