Ngày 25-11, chúng tôi có chuyến xâm nhập hiện trường vụ phá rừng khu vực rừng phòng hộ Sông Tranh thôn 1 (thôn 5 cũ, xã Trà Giác).
Từ bìa rừng, phát hiện 16 phách gỗ lớn đang được tập kết dưới tán rừng keo. Gỗ còn tươi và dấu cưa xẻ rất mới.
Tại đây còn có 5 phách gỗ nhỏ được tập kết, trong đó 2 phách còn mắc nối vào dụng cụ trâu kéo.
Vào sâu hơn nữa, một số cây gỗ lớn đã bị cưa hạ rồi lấy gỗ mang đi.
Nhiều cây gỗ có đường kính từ 40 - 1.2m đã bị cưa hạ.
Một số cây đã nằm dưới đất nhưng chưa bị xẻ gỗ lấy đi.
Nhiều nơi dấu vết cưa cắt còn rất mới.
Qua đo đếm có khoảng 30 cây gỗ bị đốn hạ, trong đó có khoảng 10 cây gỗ dấu mới, còn lại dấu cắt cũ còn mới xẻ gỗ mang đi cho thấy rừng bị tàn phá trong thời gian dài.
Ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho biết, đã chỉ đạo các lực lượng tiến hành kiểm tra hiện trường. Khi nào có kết quả cụ thể sẽ thông tin.
Hà Vy