Sau khi Báo CAND có bài điều tra phản ánh, rừng phòng hộ Sông Tranh, khu vực xã Trà Bui, bị “lâm tặc” tàn phá nặng nề, Chi cục KL tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Bắc Trà My, Hạt KL Bắc Trà My, Công an huyện và các bên liên quan tiến hành kiểm tra hiện trường.

Hiện trường vụ phá rừng phòng hộ Sông Tranh.

Kết quả tại khoảnh 6, khoảnh 7, tiểu khu 752, lực lượng chức năng phát hiện có 20 cây gỗ (trong đó có 15 cây gỗ chuồn, 4 cây chò nâu, 1 cây mít nài) bị đốn hạ; tổng khối lượng gỗ bị thiệt hại hơn 17m3, trong đó, số gỗ còn ở hiện trường 13m3.

Hà Vy