Trong đó, đất ở đô thị đạt 96,7%, đất ở nông thôn đạt 94,4%, đất sản xuất nông nghiệp đạt 90,1%, đất lâm nghiệp đạt 98,1%...

Tuy nhiên, tỉ lệ cấp giấy chứng nhận ở một số loại đất vẫn còn thấp, như đất nuôi trồng thuỷ sản (85,1%), đất cơ sở tôn giáo (81,1%), đất chuyên dùng (84,8%)…

Tiến độ cấp sổ đỏ cho các dự án phát triển nhà ở vẫn chưa được như kì vọng do gặp phải một số vướng mắc liên quan đến sai phạm của chủ đầu tư (vi phạm quy định pháp luật về đất đai, vi phạm về trật tự xây dựng, nợ nghĩa vụ tài chính…).

K. Vy