Cụ thể, từ 20-5 đến 25-5 (sau khi kết thúc bầu cử 3 ngày), 298 Điện lực huyện/thành phố thuộc 27 Công ty Điện lực tỉnh/thành phố EVNNPC đều đã sẵn sàng đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định cho 44.145 điểm bầu cử. Các đơn vị cam kết không thực hiện cắt điện trên lưới để sửa chữa, tổ chức ứng trực 24/24h đối với các địa điểm bầu cử, kiểm phiếu và mít tinh chào mừng sau bầu cử.

Hiện nay, 100% đơn vị thuộc EVNNPC đã chủ động liên hệ với các cơ quan liên quan, đảm bảo các yêu cầu phục vụ điện tại các nơi tổ chức các hoạt động phục vụ bầu cử; Kiểm tra toàn diện các trạm biến áp, trạm trung gian các đường dây trung, hạ thế; Phát hiện các hiện tượng bất thường phải xử lý ngay nhằm đảm bảo cấp điện an toàn liên tục. Các công ty Điện lực đều bố trí lực lượng trực vận hành tại các địa điểm theo phương án đảm bảo điện đã xây dựng, đảm bảo thông tin thông suốt trong mọi tình huống, chuẩn bị đủ thiết bị, vật tư dự phòng sẵn sàng trong trường hợp có sự cố xảy ra phải xử lý nhanh trên lưới.

Trước đó, các đơn vị của EVNNPC đã phối hợp với các cấp chính quyền, cơ quan, quân đội tại địa phương rà soát xây dựng và triển khai các phương án bảo vệ an ninh trật tự, an toàn phòng chống cháy nổ cho các công trình điện, trụ sở cơ quan, kho tàng, các địa điểm bầu cử. EVNNPC cũng đã tổ chức nhiều đoàn kiểm tra xuống làm việc trực tiếp với các đơn vị nhằm nắm bắt tình hình thực tế địa phương, đơn vị, đảm bảo công tác cấp điện cho mùa hè nắng nóng 2016 và phục vụ bầu cử Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp được an toàn, liên tục, ổn định. 

V.H