Đây là lần thứ 64 Sở TT&TT Hà Nội đề nghị các doanh nghiệp “trảm” các thuê bao QCRV và phát tán tin nhắn rác sai quy định, nâng số thuê bao bị ngừng cung cấp dịch vụ lên tới gần 7.000.

Đồng thời, Sở TT&TT cũng yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn báo cáo kết quả thực hiện về Sở trước ngày 5-12.

H.Thanh