Sở Thông tin và Truyền thông cũng đã ban hành 53 văn bản đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với tổng số 9.415 số điện thoại quảng cáo rao vặt vi phạm.

Trong đó, chỉ tính riêng trong 3 tháng đầu năm 2016, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đã ban hành văn bản đề nghị doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ đối với 37 đầu số và 372 số điện thoại phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo; Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông cũng kiểm tra xử lý và thu 12.419 sim rác, 11 thiết bị kích hoạt sim rác và xử phạt 56 triệu với các đại lý kinh doanh.

H.T.