Đây là các số điện thoại được rà soát trên cơ sở dữ liệu do 4 phòng Văn hóa thông tin quận Hà Đông, Cầu Giấy, Đông Anh và Hoài Đức cung cấp. 

Như vậy, tính từ đầu năm 2016 đến nay, Sở TT&TT Hà Nội đã có 6 văn bản đề nghị các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tạm ngừng cung cấp dịch vụ đối với 1.563 số điện thoại QCRV sai quy định.

H.T.