Tính đến ngày 20-5 tổng số hộ nuôi cá trên sông bị thiệt hại lên tới con số 81 hộ với 308 dèo và 26 bè cá. Tổng số lượng cá chết theo kê khai từ các hộ dân là 976 tấn, gồm các loại cá chép, cá điêu hồng, cá lăng, cá nheo và cá mè.

Cụ thể trên địa bàn xã Phú Ngọc có 41 hộ với 143 dèo và 9 bè nuôi cá bị thiệt hại, tổng số lượng cá chết khoảng 548 tấn. Xã La Ngà cũng có 40 hộ với 17 bè nuôi cá bị thiệt hại, số lượng cá chết khoảng 428 tấn.

Lượng cá của một hộ nuôi bị chết.
Trước thực trạng này, UBND huyện Định Quán đã kiến nghị UBND tỉnh Đồng Nai cùng Sở Tài nguyên - Môi trường, Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sớm có kết quả phân tích, điều tra nguyên nhân cá chết nhằm giúp địa phương có định hướng giải quyết trong thời gian tới. Như vậy, sau 3 lần cá chết đồng loạt trong vòng 1 năm, tổng số lượng cá chết đã lên đến hơn 3.176 tấn.

Ngân Phương